Δάνεια: Πόση είναι η μηνιαία δόση που «γλιτώνουν» όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα – «γέφυρα»

Επιδότηση δόσης σε όλες τις κατηγορίες πληγέντων, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προβλέπει το πρόγραμμα – γέφυρα της κυβέρνησης. Για πρώτη φορά στην “ομπρέλα” συμπεριλαμβάνονται  και οι «πράσινοι» δανειολήπτες που το ποσοστό επιδότησης φτάνει στο 90%, ενώ εντάσσονται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Οι δανειολήπτες θα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) με δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά

β)  με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και

γ) δάνεια που έχουν καταγγελθεί. Όμως, προβλέπονται  διαφορετικά κριτήρια ως προς την επιλεξιμότητα για την  πρώτη  κατοικία και άλλα ποσοστά  επιδότησης ανα κατηγορία. Η επιδότηση  θα καταβάλλεται απευθείας στις τράπεζες, που θα ξεκινήσει από τον  Οκτώβριο, ενώ η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει την 1η Αυγούστου και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, με τους κωδικούς του taxisnet.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους. Επίσης, φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους, όπως και επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019).

Παράλληλα είναι οι δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Σημειώνεται πως από τον Ιούλιο 2019 μέχρι και τέλος Μαΐου 2020  ρυθμίστηκαν   περίπου 250.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια  ύψους σχεδόν 12 δισ. ευρώ, ενώ οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις παρέχουν διαγραφή οφειλής περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια που ρυθμίζουν.

Κατηγορίες και παραδείγματα για δανειολήπτη με 300 ευρώ μηναία δόση

Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια 

Επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 80% το 2ο τρίμηνο και κατά 70% το 3ο τρίμηνο.  Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

Για παράδειγμα: Δανειολήπτης με μηνιαία δόση 300 ευρώ για τον πρώτο τρίμηνο το κράτος θα καλύπτει τα 270 ευρώ και ο δανειολήπτης θα πληρώνει τα υπόλοιπα 30 ευρώ. Το 2ο τρίμηνο το κράτος πληρώνει 240 ευρώ και το τρίμηνο 210 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ

Β. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα. Το κράτος επιδοτεί  τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 70% το 2ο τρίμηνο και κατά 60% το 3ο τρίμηνο. Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Για παράδειγμα: Δανειολήπτης με μηνιαία δόση 300 ευρώ για τον πρώτο τρίμηνο το κράτος θα καλύπτει τα 240 ευρώ και ο δανειολήπτης θα πληρώνει τα υπόλοιπα 60 ευρώ. Το 2ο τρίμηνο το κράτος πληρώνει 210 ευρώ και το τρίμηνο 180 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ

Γ. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχουν καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό 

Το κράτος επιδοτεί τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 50% το 2ο τρίμηνο και κατά 30% το 3ο τρίμηνο. Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

Για παράδειγμα: Δανειολήπτης με μηνιαία δόση 300 ευρώ για τον πρώτο τρίμηνο το κράτος θα καλύπτει τα 180 ευρώ και ο δανειολήπτης θα πληρώνει τα υπόλοιπα 120 ευρώ. Το 2ο τρίμηνο το κράτος πληρώνει 150 ευρώ και το τρίμηνο 90 ευρώ.

 Οι προϋποθέσεις:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ