Δ. Παπαδημούλης: Θλιβερό deal με την ευρωπαϊκή δεξιά!

«»Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» και με σκόπιμη 3μηνη καθυστέρηση, η απάντηση Βεστάγκερ στην ερώτησή μου για το «ξήλωμα» της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά παράβαση της Οδηγίας 1/2019 και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου»

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, σχολιάζει την καθυστερημένη απάντηση Βεστάγκερ στην ερώτησή του για το «ξήλωμα» της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Με χαρακτηριστική καθυστέρηση και χωρίς να κάνει αναφορά στα καίρια σημεία του ζητήματος δόθηκε η απάντηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου, Μαγκαρέτε Βεστάγκερ, στην ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με την αποπομπή -εν μία νυκτί- τεσσάρων μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι με νόμο που θέσπισε εκ των υστέρων ασυμβίβαστα αντικαταστάθηκαν η πρόεδρος της Επιτροπής Β. Θάνου, η αντιπρόεδρος Α. Νάκου και δύο εισηγητές μέλη της Επιτροπής. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για το ασυμβίβαστο προβλέπει περιθώριο χρόνου έως ότου γίνει νόμος στα κράτη-μέλη.

Επιπλέον, δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι η απάντηση της επιτρόπου δόθηκε την παραμονή της ακρόασή της από το Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να εγκριθεί η υποψηφιότητά της ως επιτρόπου Ανταγωνισμού και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπεύθυνης για την ψηφιακή πολιτική), αλλά και λίγο πριν τη σημερινή επίσκεψή της στην Αθήνα.

Η απάντηση, η οποία δόθηκε δύο ήμερες μετά τη δίμηνη προθεσμία που προβλέπει ο Κανονισμός του Ευρωκοινοβουλίου, δεν τοποθετείται αναφορικά με το πρώτο σκέλος τη ερώτησης αναφορικά με την υποχρέωση -βάσει της νέας οδηγίας 1/2019- των εθνικών νομοθεσιών να έχουν θεσπίσει εκ τω προτέρων την οποιαδήποτε πρόβλεψη για τους λόγους παύσης των διοικήσεων των Αρχών Ανταγωνισμού. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαία επίτροπος δεν έχει απαντήσει ούτε στις δυο μεταγενέστερες (20.8 και 25.8) ερωτήσεις του ευρωβουλευτή για το ίδιο ζήτημα, στις οποίες αφενός θέτει ευθέως θέμα αντίθεσης της αναδρομικής εφαρμογής του νέου ασυμβίβαστου που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση με την ενωσιακή νομολογία Κα ιδίως με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση C-288/12 κατά της Ουγγαρίας) και αφετέρου επισημαίνει κίνδυνο για την αμερόληπτη κρίση του ΣτΕ, όπου έχουν προσφύγει τα παυθέντα μέλη της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού δεδομένου ότι η κυβέρνηση διόρισε ως νέο έλος της Επιτροπής την κόρη του αρχαιότερου αντιπροέδρου του ΣτΕ

Ταυτόχρονα, η απάντηση της Βεστάγκερ αποφεύγει να μπει στα ουσιαστικά νομικά ζητήματα. Τη στιγμή που υποστηρίζει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερα ασυμβίβαστα απ αυτά που προβλέπει η οδηγία, δεν τοποθετείται ως προς την αναδρομικότητα τη ελληνικής τροπολογίας που ρητά απαγορεύεται όχι μόνο από την οδηγία αλλά πρωτίστως από την προαναφερόμενη ενωσιακή νομολογία. Επίσης, υποστηρίζει ότι ακόμη δεν έχει παρέλθει η προθεσμία ενσωμάτωσης της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ενώ υπάρχει και ως προς αυτό το θέμα σαφής ενωσιακή νομολογία που απαγορεύει τη λήψη εθνικών μέτρων κατά τη διάρκεια της προθεσμίας εφόσον αντιβαίνουν στον σκοπό μιας οδηγίας, όπως έγινε τώρα.

Ολόκληρη η απάντηση της Μαγκαρέτε Βεστάγκερ:

Το ζήτημα της νομιμότητας της τροπολογίας και των αποφάσεων παύσης εξετάζεται επί του παρόντος ενώπιον του ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας. Η Επιτροπή έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην αμερόληπτη κρίση του εν λόγω Δικαστηρίου.

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποφύγει πολιτικά κατευθυνόμενους διορισμούς ή τη λήψη αποφάσεων από άτομα που έχουν υπηρετήσει σε κυβερνητικές θέσεις, για μια πενταετία μετά τη λήξη της εν λόγω απασχόλησης. Σύμφωνα με την οδηγία 2019/11 («η οδηγία ΕΔΑ+»), οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού δεν μπορούν να λαμβάνουν εντολές από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης.

Επομένως, ακόμη και αν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων εθνικής αρχής ανταγωνισμού έχει προηγουμένως εργαστεί σε κυβερνητικές θέσεις, το εν λόγω άτομο θα πρέπει στο μέλλον να παράσχει εγγυήσεις ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ακόμη και εν απουσία του είδους των κανόνων που εισάγει η τροπολογία στο ελληνικό δίκαιο.

Μολονότι η οδηγία ΕΔΑ+ προβλέπει ήδη εγγυήσεις έναντι πολιτικών παρεμβάσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερους όρους διορισμού, ως πρόσθετη προστασία για την αποφυγή πολιτικών παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η οδηγία ΕΔΑ+ καθορίζει μόνον ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας. Η οδηγία ΕΔΑ+ προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού μπορούν να παυθούν μόνον αν κριθούν ένοχοι σοβαρής παράβασης καθήκοντος ή αν δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους όπως ορίζονται εκ των προτέρων στη νομοθεσία. Εντούτοις, η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας ΕΔΑ+ λήγει τον Φεβρουάριο του 2021.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το νομικό αποτέλεσμα της οδηγίας δεν είναι το ίδιο με το αποτέλεσμα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν φαίνεται αιτιολογημένη η ανάληψη περαιτέρω ενεργειών σε αυτό το στάδιο. Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας 2019/1. Μετά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, η οδηγία ΕΔΑ+ θα εξασφαλίσει ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν την αναγκαία ανεξαρτησία, τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται ώστε να καταστούν πλήρως αποτελεσματικοί φορείς επιβολής.

Σχετικά Νέα