Χρέη προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ: Ποιοι θα λάβουν από σήμερα ειδοποιητήρια

Από σήμερα σήμερα Τρίτη 9 Ιουλίου θα αποστείλουν η ΑΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια στους πολίτες που έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ (κύρια οφειλή), προκειμένου να εξοφλήσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους μέχρι τις 24 Ιουλίου ή να τα ρυθμίσουν.

Όσοι δεν το κάνουν αυτό μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δηλαδή δεν εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό του χρέους ή μερικώς ή δεν ρυθμίσουν το χρέος τους, τότε τις μετέπειτα μέρες θα δουν το όνομα τους δημοσιοποιημένο στη «μαύρη λίστα» των οφειλετών του Δημοσίου.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως:

  • Το όνομα του οφειλέτη δημοσιοποιείται μόνο εάν ο πολίτης  έχει χρέος άνω του ποσού των 150.000 ευρώ είτε στην ΑΑΔΕ, είτε στον ΕΦΚΑ και δεν το έχει  ρυθμίσει χωριστά είτε στην Αρχή είτε στον Φορέα.
  • Αν ο οφειλέτης  χρωστά αθροιστικά πάνω από 150.000 ευρώ (κύρια οφειλή, χωρίς προσαυξήσεις) ακόμα και αν δεν το έχει ρυθμίσει, δηλαδή τόσο στην ΑΑΔΕ όσο και στον ΕΦΚΑ τότε δεν θα δημοσιοποιηθεί το όνομα του.
  • Επίσης, για να δημοσιοποιηθεί το όνομα ενός οφειλέτη, θα πρέπει το χρέος είτε προς την ΑΑΔΕ, είτε προς τον ΕΦΚΑ:

-να υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και να μην έχουν ρυθμισθεί,

-αλλά και να υπάρχει καθυστέρηση για πάνω από 1έτος, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2023.

Όσες κύριες οφειλές ξεπερνούν μεν τις 150.000 ευρώ, αλλά κατέστησαν ληξιπρόθεσμες το προηγούμενο 12μηνο, δηλαδή μεταξύ Ιουλίου 2023 – Ιουλίου 2024 τότε δεν θα γίνει δημοσιοποίηση του ονόματος εκείνου που τις δημιούργησε.

Εάν είναι οι κύριες οφειλές προς την ΑΑΔΕ ή τον ΕΦΚΑ είναι άνω των 150.000 ευρώ και είναι σε καθυστέρηση πάνω από τους τελευταίους 12 μήνες, δηλαδή στο διάστημα πριν τον Ιούλιο του 2023, τότε θα δημοσιοποιηθούν.

Οι εξαιρέσεις

Από τη δημοσιοποίηση της λίστας εξαιρούνται :

  • οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,
  • οι οφειλές  που τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,
  • οι οφειλές  που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης,
  • οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών,

δίνεται  η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Αιτήματα οφειλετών για την διόρθωση, άρση ή διαγραφή των δημοσιοποιούμενων στοιχείων θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, με σχετική εισήγηση των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών σας, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα απορρίπτεται από τις υπηρεσίες σας χωρίς τη προαναφερόμενη διαβίβαση.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα