ΧΑ: Τι αλλάζει στη φορολόγηση των χρηματιστηριακών προϊόντων

Αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των χρηματιστηριακών προϊόντων προβλέπει το νομοσχέδιο το οποίο έφερε χθες (01.02.24) σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΟΙΚ.

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με αλλαγές στη φορολόγηση προβλέπει πως η σύμβαση δανεισμού μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά και κάθε συναφής πράξη δεν υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου.

Επίσης η ίδια διάταξη προβλέπει πως από τον φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται οι τόκοι από τα προϊόντα δανεισμού τίτλων της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα.».

Ειδικά το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολογιών που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Ομοίως, το εισόδημα από τόκους από τα προϊόντα δανεισμού τίτλων της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρο.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα