Με θέμα την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, Βουλευτή Επικρατείας ΝΔ και Καθηγητή Χρήστου Ταραντίλη, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου συναντήθηκε με τις πρυτανικές αρχές, με καθηγητές και ερευνητές του ιδρύματος και με ιδρυτές εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin-off) του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω των οποίων αξιοποιούνται εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματά τους.