BRIQ: Γενική Συνέλευση στις 6/9 για ΑΜΚ έως €50 εκατ.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Briq Properties», το ΔΣ κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Αυγούστου 2019 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 6η Σεπτεμβρίου 2019 (στο εξής, η «ΓΣ»), την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού €50.000.000,00 Ευρώ μέσω αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών (εφεξής η «Αύξηση») και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, αίθουσα συνεδριάσεων, 5ος όροφος, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

4. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αναφέρεται στον σκοπό της Εταιρείας.

5. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 5, 6 παρ.1, 7 παρ. 2, 9 παρ. 4, 11 παρ. 1, 12 παρ. 2 & 3 και 14 παρ. 1, 2 & 3 μετά λοιπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας οι μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. στον ίδιο ως άνω χώρο.

 

Σχετικά Νέα