Το κίνητρο που προσφέρεται στις επιχειρήσεις για τον επαναπατρισμό σε πρώτη φάση τουλάχιστον 500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού, είναι η επιδότηση του 70% της αμοιβής τους (περίπου 2.000 ευρώ) από το ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν Έλληνες της διασποράς.

 επιδότηση αυτή θα έχει διάρκεια ένα χρόνο, ενώ το πρόγραμμα «Ελλάδα Ξανά» θα ενσωματώνει υποχρέωση διατήρησης του εργαζόμενου με την ίδια αμοιβή, για άλλους 12 μήνες τουλάχιστον.

Όπως τόνισε χθες ο εμπνευστής του προγράμματος Rebrain Greece και  επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, αυτή την περίοδο αναπτύσσεται η πλατφόρμα Rebrain Greece CoLab, στην οποία θα δημιουργηθεί ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού και θα ενσωματωθούν δεδομένα καταγραφής των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στην ηλεκτρονική αυτή τράπεζα θα ενσωματωθούν τα δεδομένα που θα προκύψουν από το πιλοτικό πρόγραμμα «Ελλάδα Ξανά», ενώ θα δημιουργηθεί εκεί το πρώτο ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Τι ζητούν οι επιχειρήσεις

Ο επιχειρηματικός κόσμος ωστόσο, έχει θέσει τις δικές του απόψεις για την ανάσχεση του φαινομένου του brain drain, ζητώντας από την κυβέρνηση στοχευμένες κλαδικές πολιτικές σε παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής εξειδίκευσης.

Οι επιχειρήσεις ζητούν κίνητρα για να προσλάβουν στελέχη από την Ελλάδα που εργάζονται στο εξωτερικό, αλλά πρωτίστως προσδοκούν βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε να αξιοποιηθούν σωστά τα νέα στελέχη και να μην απασχοληθούν απλά στο πλαίσιο ενός επιδοτούμενου προγράμματος.

Όπως επεσήμανε πρόσφατα ο ΣΕΒ, για να μετατραπεί το brain drain σε brain gain, απαιτούνται:

1. Συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση φαινομένου του Brain drain

2. Στοχευμένες πολιτικές για ανάπτυξη κλάδων υψηλής εξειδίκευσης

3. Στοχευμένες περιφερειακές πολιτικές

4. Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της παραγωγικής εργασίας

5. Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος με σύγχρονα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (delayering, performance appraisal, performance related pay, training, employer branding, telework)

6. Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) εργαλείων

7. Ανάπτυξη εταιρειών «τεχνοβλαστών» (spin-off), από τα πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα

8. Θεσμικές παρεμβάσεις και κίνητρα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων (π.χ. βιομηχανικά διδακτορικά)

9. Θέσπιση κινήτρων που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

10. Κλαδικά συμβούλια δεξιοτήτων σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας

11. Αξιοποίηση εκροών Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας

12. Στοχευμένα πακέτα επαναπατρισμού από επιχειρήσεις

13. Δράσεις συμβουλευτικής και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από επιχειρήσεις (π.χ. ReGeneration)

14. Προγράμματα upskilling και reskilling

15. Διασύνδεση Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα

16. Αναβάθμιση γραφείων διασύνδεσης πανεπιστημίων

17. Κίνητρα πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού από το εξωτερικό (φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις κλπ.)

18. Αναβάθμιση επαγγελματικής κατάρτισης

19. Αναβάθμιση/επέκταση πρακτικής άσκησης

20. Επαγγελματικός προσανατολισμός

Πηγή: Insider.gr