Αυξήθηκε κατά 1,6% ο πληθωρισμός σε μηνιαία βάση τον Μάρτιο

Αμετάβλητος παρέμεινε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Παράλληλα, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, ο πληθωρισμός κατέγραψε αύξηση 1,6%.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ στην ανακοίνωσή της, η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Μαρτίου 2020 (έτος αναφοράς 2009=100,0) έχει ως εξής:

  • Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Μαρτίου 2020 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2019 δεν προκύπτει μεταβολή έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.
  • Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020, παρουσίασε αύξηση 1,6% έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
  • Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019 με το δωδεκάμηνο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018.

Ετήσια αύξηση 0,2% για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό

Η εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) του μηνός Μαρτίου 2020 (έτος αναφοράς 2015=100,0) έχει ως εξής:

  • Ο ΕνΔΤΚ του μηνός Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.
  • Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020, παρουσίασε αύξηση 1,2% έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
  • Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019 με το δωδεκάμηνο Απριλίου 2017 – Μαρτίου 2018.

Σχετικά Νέα