Αύξηση 38,6% στα κέρδη του ΑΔΜΗΕ

Αύξηση κατά 38,6% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ τα οποία ανήλθαν στα 85,6 εκατ. ευρώ για το 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Διαχειριστής, οι επενδυτικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 178 εκατ. ευρώ ενώ μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του χρηματοοικονομικού της σχεδιασμού μείωσε δραστικά τις καθαρές χρηματοοικονομικές της δαπάνες κατά 73,1%.

Σύμφωνα με την επιχείρηση, ο υγιής ισολογισμός σε συνδυασμό με το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό προφίλ επιτρέπουν στην εταιρεία την πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων για την μελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση του Διαχειριστή σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή State Grid Corporation of China παραμένει προσηλωμένη στην επιτάχυνση των κρίσιμων έργων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με έμφαση στις διασυνδέσεις των νησιών. Κεντρικό στοιχείο στον σχεδιασμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 4 δις. ευρώ έως το 2027.

Το άλμα των επενδύσεων αντανακλά την είσοδο σε φάση κατασκευής –σε συνέχεια της συμβασιοποίησής τους με ταχύτητα και διαφάνεια, χάρη στη χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για πρώτη φορά, σειράς μεγάλων έργων που περιλαμβάνονται στο Δεκαετές

Όσον αφορά στο πρόγραμμα ανάπτυξης, ενδεικτικά αναφέρονται:

-Η Β’ και η Γ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων
-Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, το σημαντικότερο project του 2018
-Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο με την συμβασιοποίηση των έργων του λεγόμενου «Διαδρόμου Α» (ΚΥΤ Μεγαλόπολης- υφιστάμενη ΓΜ 400 kV Αχελώου-Διστόμου) που περιλαμβάνει το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400 kV στην Ελλάδα (μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου) και που θα επιτρέψει την λειτουργία στη μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας ηλεκτρισμού Μεγαλόπολη V, της μεγαλύτερης των Βαλκανίων.

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία Αριάδνη Interconnection , σε εφαρμογή των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), αποτελεί σημαντικό βήμα για την εταιρεία, καθώς εξασφαλίζει την συμμετοχή της με πλειοψηφικό ποσοστό στη χρηματοδότηση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, έργο με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Αριάδνης Interconnection ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σχεδιάζει τη Δ’ φάση των Κυκλάδων (Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα), έργο προϋπολογισμού 386 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εντάξει στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ανοίγοντας το δρόμο για ακόμα μια μεγάλη νησιωτική διασύνδεση.

Το 2018 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,0316 ευρώ ανά μετοχή. Το 2019 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα, καθώς και το μέγιστο επιτρεπόμενο προμέρισμα. Η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή.

Σχετικά Νέα