Αύξηση 3,6% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Απρίλιο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 3,6% έναντι αύξησης 2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018 με το 2017.

Ο Γενικός Δείκτης τον Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2019, κατέγραψε άνοδο 1,2% έναντι αύξησης 2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2018 – Απριλίου 2019, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2017 – Απριλίου 2018, παρουσίασε άνοδο 4,9% έναντι 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σχετικά Νέα