Άρση των περιορισμών για τα σκάφη – Τα πρόστιμα και οι νέοι κανόνες

Ανεβάζουν άγκυρα τα σκάφη αναψυχής, τόσα τα ιδιωτικά όσο και τα επαγγελματικά, καθώς η κυβέρνηση προχώρησε στην άρση των περιορισμών για το γιώτινγκ.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, τα ταξίδια θα πραγματοποιούνται με τους κανόνες των αποστάσεων, ενώ θα ισχύει το μέτρο τη πληρότητας σε ποσοστό 50% για σκάφη που μεταφέρουν περισσότερα από 12 άτομα.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα επιβατών επιτρέπεται να ταξιδεύουν με το σύνολο αυτών
  • για πλοία μεταφορικής ικανότητας άνω των δώδεκα επιβατών, η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα επιβάτες μεταφορική ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα ( επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο. Επιπλέον, επιβάλλεται η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά
  • Για τα τουριστικά ημερόπλοια, επιτρέπεται η διενέργεια ταξιδιού με ανώτατο όριο το πενήντα τοις εκατό (50%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.

Όπως επισημαίνεται στην ΚΥΑ, οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τις αντίστοιχες οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού.

Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται κατά περίπτωση:

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

β) στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Σχετικά Νέα