Άρειος Πάγος: Απορρίφθηκε αίτηση αναίρεσης για το δάνειο σε ελβετικό φράγκο

«Όχι» είπε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στο αίτημα αναίρεσης δανειολήπτριας σε ελβετικό φράγκο, από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ζητούσε να κριθεί ως καταχρηστικός ο όρος που προέβλεπε την αποπληρωμή των δανείων βάση της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας με το ευρώ.

Οι δικαστές με μεγάλη πλειοψηφία έκριναν, σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα (4/2019), ότι ο επίμαχος όρος είναι δηλωτικός και δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας.

  • να κριθεί άκυρος ως καταχρηστικός, ο όρος της δανειακής συμβάσεως σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο) με ρήτρα αποπληρωμής είτε στο ξένο νόμισμα είτε σε ευρώ, με βάση την ισοτιμία αυτού προς το ξένο νόμισμα κατά τον χρόνο πληρωμής, και
  • να αναγνωρισθεί, ως μόνη ισχύουσα ρήτρα μετατροπής σε ευρώ του οφειλομένου στο ξένο νόμισμα ποσού, η συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων, που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμιεύσεως του ποσού που χορηγήθηκε από την τράπεζα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής είχε εισηγηθεί να γίνει δεκτή η αίτηση της δανειολήπτριας κατακεραυνώνοντας, μάλιστα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν ενημερώνουν επαρκώς για τους κινδύνους που περικλείει η δανειακή τους σύμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπολογίζεται πως τα δάνεια που έχουν ληφθεί σε ελβετικό φράγκο αγγίζουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ και στην πλειοψηφία τους εξυπηρετούνται με ρυθμίσεις που έχουν γίνει.

Σχετικά Νέα