Απόφαση του ΔΣ της Audiovisual για απορρόφηση δύο θυγατρικών της

Το ΔΣ της Audiovisual αποφάσισε σήμερα την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των 100% θυγατρικών της «Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Α.Ε.» και «International Gaming and Entertainment A.E. Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Audiovisual, από τη συγχώνευση με απορρόφηση δεν θα προκύψουν νέες μετοχές, ενώ η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019, 4548/2018 και 4172/2013, ως ισχύουν.

Ως ημερομηνία του Ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της Συγχώνευσης ορίσθηκε η 30.06.2019.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την αίρεση της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τελικά τη σκοπούμενη συγχώνευση καθώς και από τη λήψη της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία έγκρισης των αρμόδιων προς τούτο αρχών.

 

Σχετικά Νέα