Αναβαθμίζει τη Eurobank η Fitch

Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Eurobank σε «CCC+», από «CCC» προχώρησε ο οίκος Fitch, αντανακλώντας την επιτάχυνση της μείωσης των«κόκκινων» δανείων μέσω του σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιεί και την καθιστά την ελληνική τράπεζα με το χαμηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η Fitch εκτιμά ότι έχει βελτιωθεί τόσο το χρηματοδοτικό όσο και το προφίλ ρευστότητας της Eurobank, καθώς οι εισροές καταθέσεων αυξάνονται και η εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας της ΤτΕ (ELA) έχει μηδενιστεί.

«Το θετικό outlook αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες μας ότι η ποιότητα ενεργητικού της Eurobankθα βελτιωθεί σημαντικά μέσα στους επόμενους 12-24 μήνες, μετριάζοντας τις πιέσεις στα κεφάλαια, ενισχύοντας εντέλει τη λειτουργική κερδοφορία», σημειώνει η Fitch, τονίζοντας παράλληλα ότι η Eurobank διαθέτει με μεγάλη διαφορά τους πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης τωνNPEs στο 16% έως το τέλος του 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό έως το τέλος του 2021.

Την ίδια ώρα, η Fitch διατηρεί αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Alpha Bank σε «CCC+» και της Τρ. Πειραιώς σε «CCC».

Όπως αναφέρει η Fitch, η αξιολόγηση της Alpha Bank και της Τρ. Πειραιώς αντικατοπτρίζει την εξαιρετικά αδύναμη ποιότητα ενεργητικού, η οποία ωστόσο βελτιώνεται, και την υψηλή επιβάρυνση κεφαλαίων από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Ενσωματώνει, επίσης, τη βελτίωση της χρηματοδοτικής δομής και τη ρευστότητα της τράπεζας. «Το προφίλ των ελληνικών τραπεζών εξαρτάται σημαντικά από το περιβάλλον στην Ελλάδα, το οποίο παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητο παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί τον τελευταίο χρόνο», υπογραμμίζει ο οίκος αξιολόγησης.

Σχετικά Νέα