Αναβάθμισε το outlook της Κύπρου η Moody’s

Σε αναβάθμιση του ορίζοντα της διαβάθμισης της Κύπρου σε θετικό από σταθερό προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s επιβεβαιώνοντας τις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και των τραπεζών.

Ο οίκος, που είναι ο μόνος που διατηρεί την Κύπρο σε μη επενδυτική βαθμίδα, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Ba2 αλλά άλλαξε τον ορίζοντα σε θετικό αντί σταθερό, λόγω της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών αλλά και τη δημοσιονομική απόδοση της χώρας.

Παράλληλα, ο οίκος επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση Ba2 και για τις μακροπρόθεσμες εκδόσεις ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολόγων και του προγράμματος (P) Ba2. Οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις της Κύπρου επιβεβαιώθηκαν στο Not Prime (NP) και (P) NP.

Η μεταβολή των προοπτικών σε θετικές από σταθερές οφείλεται σε δύο παράγοντες:

1. Η έκθεση της Κύπρου σε κίνδυνο χρεοκοπίας συνεχίζει να μειώνεται δεδομένου ότι συνεχίζεται η βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών

2. Η δημοσιονομική ισχύς της Κύπρου βελτιώνεται πέραν των προηγούμενων προσδοκιών.

Ο κύριος οδηγός των θετικών προοπτικών είναι ότι η έκθεση σε κίνδυνο χρεοκοπίας συνεχίζει να μειώνεται. Η πολιτική δράση της κυβέρνησης και οι ενέργειες των τραπεζών θα οδηγήσουν πιθανότατα σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ΜΕΔ κατά τους προσεχείς 18 μήνες. Ο οίκος εκτιμά ότι τα ΜΕΔ θα μειωθούν στα μισά εντός 12 με 18 μηνών λόγω του Εστία και των πωλήσεων δανείων.

Αναφορικά με τις μετρήσεις χρέους της Κύπρου, αναφέρεται ότι «βελτιώνονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχαμε προηγουμένως και από χαμηλότερο επίπεδο». Η εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική είχε λιγότερο έντονο αντίκτυπο στο χρέος της χώρας το περασμένο έτος, αυξανόμενο το χρέος μόνο 102,5% έναντι των προηγούμενων προβλέψεων του Moody’s για το 107% του ΑΕΠ.

Έκτοτε, η κυβέρνηση επέστρεψε σε μεγάλα πρωτογενή και δημοσιονομικά πλεονάσματα, και αναμένεται ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί.

Το χρέος εκτιμάται να μειωθεί στο 97% του ΑΕΠ φέτος και, λόγω των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων και το συνεχιζόμενο χαμηλό κόστος χρηματοδότησης θα εξακολουθήσει να μειώνεται κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, σε περίπου 75% μέχρι το τέλος του 2023.

Σχετικά Νέα