Ανακοίνωση Συλλόγου Μηχανικών για το θέμα της Ψυτάλλειας

Ο διαγωνισμός παραχώρησης της λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Ε.Λ. Ψυτάλλειας, είναι μια διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε από το προηγούμενο Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και συνεχίζεται από την παρούσα Διοίκηση.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα της Ε.ΥΔ.Α.Π. αλλά και ο Σύλλογος Μηχανικών εξ αρχής αντιτάχθηκε.

Δεν αντιτάχθηκε για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τηρούμενες διαδικασίες, αλλά για τη σκοπιμότητα διαιώνισης του καθεστώτος παραχώρησης.

Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού παραχώρησης του Κ.Ε.Λ. Μεταμόρφωσης η τότε Διοίκηση υποσχέθηκε ότι θα είναι ο τελευταίος ανάλογος διαγωνισμός και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η Ε.ΥΔ.Α.Π. να λειτουργεί πλέον τα υφιστάμενα και τα νέα Κ.Ε.Λ. (π.χ. Ανατολικής Αττικής) με δικό της προσωπικό.

Εμείς σαν Σύλλογος Μηχανικών σημειώσαμε έγκαιρα ότι δεν υπάρχει προηγούμενο εταιρείας του μεγέθους και του χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ να δίνει outsourcing εγκαταστάσεις σταθερού κόστους όπως τα Κ.Ε.Λ. και οι Μ.Ε.Ν.

Συνάδελφοι, 

Τα ειρωνικά και άκρως προσβλητικά σχόλια, που αναπαράχθηκαν σε διάφορες ιστοσελίδες, σχετικά με την επιτροπή του διαγωνισμού για το Κ.Ε.Λ. Ψυτάλλειας, εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα και θίγουν τόσο την τιμή και την υπόληψη καταξιωμένων συναδέλφων Μηχανικών, μελών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, όσο και την υπόσταση και την αξιοπιστία της ίδιας της ΕΥΔΑΠ.

Απαιτούμε από τη Διοίκηση να παρέμβει άμεσα με κάθε νόμιμο τρόπο προς αποκατάσταση του κύρους τόσο των Μηχανικών μελών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, δεδομένου ότι πρόκειται για άτομα εγνωσμένης αξίας και εμπειρίας, όσο και για το κύρος της ίδιας της Εταιρείας αλλά και να διασφαλίσει τα συμφέροντά της και αυτά του κοινωνικού συνόλου.

Επισημαίνουμε ότι:

  • Ο εν λόγω διαγωνισμός, είναι διεθνής δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων και διενεργείται σύμφωνα με το Ν.4412/16.
  • Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας συμμετέχει στον διαγωνισμό έχει νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

Δεν συναινούμε σε καμία περίπτωση να γίνουμε ως Μηχανικοί και εργαζόμενοι που διεκπεραιώνουμε με τον καλύτερο τρόπο στρατηγικές επιλογές τρίτων, βορά οικονομικών συμφερόντων και πολιτικών της εκάστοτε κυβέρνησης και της εκάστοτε διοίκησης.

Καλούμε τη Διοίκηση, έστω και στο και πέντε, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε άμεσα να λειτουργήσουν όλα τα Κ.Ε.Λ. με προσωπικό που θα ανήκει στην Ε.ΥΔ.Α.Π., διασφαλίζοντας το κύρος και τα συμφέροντα της εταιρείας και της κοινωνίας τώρα και μακροπρόθεσμα.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα