Αναδρομικά και για τους νέους συνταξιούχους – Πώς θα τα διεκδικήσετε

Αναδρομικά δικαιούται ένας μεγάλος αριθμός νέων συνταξιούχων από την προσωπική διαφορά που είχε προβλεφθεί για τις νέες συντάξεις που εκδόθηκαν στο διάστημα από 13/05/2016 έως και 31/12/2018  και που αποχώρησαν μέσα στο διάστημα αυτό παίρνοντας είτε μικρότερη προσωπική διαφορά από αυτή που θα έπρεπε να τους καταβληθεί είτε και καθόλου.

Η διεκδίκηση των επιπλέον αυτών ποσών από την προσωπική διαφορά μπορεί να γίνει με την υποβολή αίτησης στον ΕΦΚΑ, στην οποία θα γνωστοποιούν ότι ο υπολογισμός της προσωπικής διαφοράς είναι λανθασμένος διότι χρησιμοποιήθηκε ως σύγκριση η παλιά σύνταξη που θα είχαν προ το νόμου Κατρούγκαλου με τις μειώσεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, ενώ θα έπρεπε η σύγκριση να γίνει χωρίς να υπολογιστούν στην παλιά σύνταξη οι μειώσεις αυτές γιατί κρίθηκαν παράνομες από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η αίτηση την οποία παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά παρά μόνο σε έντυπη μορφή που οι συνταξιούχοι μπορούν να την πάρουν από τα γραφεία του ΕΦΚΑ όπου και θα την υποβάλλουν.

Τα ποσά που έχασαν δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, με το να συμπεριληφθούν και οι παράνομες μειώσεις στην παλιά σύνταξη για να βγει η προσωπική διαφορά στη νέα σύνταξη, φτάνουν για τους περισσότερους στα 80 με 120 ευρώ το μήνα. Οι απώλειες αυτές, αθροιζόμενες από την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξης, δηλαδή από τον Μάιο 2016 με το νόμο Κατρούγκαλου ως και σήμερα, φτάνουν να είναι ως και 4.000 ευρώ και διεκδικούνται ως αναδρομικά ποσά προσωπικής διαφοράς.

Τα μεγαλύτερα ποσά αναδρομικών δικαιούνται όσοι βγήκαν από Μάιο μέχρι Δεκέμβριο του 2016, καθώς έχασαν ένα 50% από το ποσό της προσωπικής διαφοράς που θα έπρεπε να τους καταβληθεί. Όσοι αποχώρησαν από το 2017 και μέχρι το τέλος του 2018 έχασαν το 33% και 25% αντίστοιχα της διαφοράς.

Αν με τις αιτήσεις δεν πετύχουν εκ νέου υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς ή δεν τους απαντήσουν, όπως έχουν υποχρέωση, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, το πολύ εντός 60 ημερών, τότε ο δρόμος για να πάρουν πίσω τα χρήματα που δικαιούνται είναι με αγωγές.

Σχετικά Νέα