Το Συνταγματικό Δικαστήριο διέταξε την αναβολή της κύρωσης καθώς θα εξετάσει στις 18 Ιανουαρίου τη συνταγματικότητα της συμφωνίας