Allianz Trade: Χαμηλή παγκόσμια ανάπτυξη το 2023

Η Allianz Trade, αναμένει η παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδυνθεί στο +1,4% το 2023 και να ανακάμψει στο +3,1% το 2024, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.

Οι προηγμένες οικονομίες θα καταγράψουν ρηχή ύφεση -0,1% το 2023 (μετά από ανάπτυξη +2,5% το 2022), ακολουθούμενη από ανάπτυξη κάτω από το δυναμικό τους στο +1,5% το 2024, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων.

Η Ευρώπη θα αντιμετωπίζει τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, ενώ η ανάκαμψη των ΗΠΑ περιορίζεται από ένα επιφυλακτικό μείγμα πολιτικής.

Μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2023 στο +3,3% – κυρίως υποστηριζόμενη από το προσεκτικό άνοιγμα της Κίνας, ενώ οι περισσότερες άλλες αναδυόμενες χώρες είναι πιθανό να επιβραδυνθούν λόγω εξωτερικών και εσωτερικών προκλήσεων.

Η εξελισσόμενη πολιτική απάντηση στην τρέχουσα ενεργειακή και επισιτιστική κρίση θα διαμορφώσει τις προοπτικές για το 2023. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τον εφοδιασμό φυσικού αερίου και τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τροφίμων θα επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά και τις επιχειρηματικές προοπτικές.

Το αποτέλεσμα θα είναι μια συνεχώς διακοπτόμενη ανάπτυξη εξαιτίας των όλο και πιο εδραιωμένων αρνητικών επιπτώσεων της χαμηλής εμπιστοσύνης. Η Ευρώπη είναι το επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης και ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι πιο έντονες.

Πιο συγκεκριμένα, το βάθος της κρίσης στο κόστος ζωής στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί από το πόσο χαμηλά θα πέσουν οι θερμοκρασίες αυτόν τον χειμώνα, πόσο καλά θα κρατήσει η αλληλεγγύη της ΕΕ και πόσο αποτελεσματικά οι εταιρείες θα μπορέσουν να απογαλακτιστούν από το ρωσικό αέριο ή να στραφούν σε λιγότερο ενεργοβόρες λύσεις.

Το παγκόσμιο εμπόριο συνεχίζει να επιβραδύνεται καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα υποχωρεί παρά τη χαλάρωση των περιορισμών από την πλευρά του ανεφοδιασμού. Η υπερπροσφορά στον μεταποιητικό τομέα έχει επιδεινωθεί από το τρίτο τρίμηνο του 2022, ιδίως στην Ευρώπη. Οι νέες και οι εκκρεμείς παραγγελίες βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία το 2020.

Ως εκ τούτου, ο μεταποιητικός τομέας αναμένεται να παραμείνει σε ύφεση το 2023 λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, κυρίως για τις βιομηχανίες που βασίζονται στους καταναλωτές, καθώς και λόγω μιας πιο έντονης διαδικασίας απομάκρυνσης αποθεμάτων από τις εταιρείες σε τομείς όπου η υπερπροσφορά είναι υψηλότερη.

Η μεγαλύτερη πτώση αναμένεται σε κυκλικούς τομείς όπως οι κατασκευές, τα καταναλωτικά αγαθά (ηλεκτρονικά, οικιακός εξοπλισμός κ.λπ.) και το λιανικό εμπόριο. Οι αλυσίδες εφοδιασμού συνεχίζουν να ομαλοποιούνται, υποστηριζόμενες από την επιβράδυνση της ζήτησης και το σταδιακό άνοιγμα της Κίνας.

Ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός βραχυπρόθεσμα σε παγκόσμιο επίπεδο, με μέσο όρο 6,4% το 2023 πριν υποχωρήσει στο 3,9% το 2024. Τα επόμενα τρίμηνα ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να παραμένει ισχυρός (παρά τις ισχυρές αποπληθωριστικές επιδράσεις βάσης το 2023), με τον πυρήνα του να παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για παράδειγμα, στην Ευρωζώνη, οι τιμές της ενέργειας εξηγούν περίπου το ένα τρίτο του συνολικού πληθωρισμού σε σύγκριση με σχεδόν το 50% το 2022. Στις προηγμένες οικονομίες, αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 4,7% το 2023 (από 7,4% το 2022).

Οι συνεχιζόμενες πιέσεις για αυξήσεις μισθών σε συνδυασμό με τις επίμονα υψηλές τιμές της ενέργειας και των τροφίμων θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό στο 2,4% μέχρι τα τέλη του 2024, ειδικά στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα