Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις: Πότε εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Πέντε ημέρες έχουν ακόμη στην διάθεσή τους οι επιχειρήσεις προκειμένου να ενταθούν στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή».

Την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 6 το απόγευμα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/) μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις έως και 10.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών -ακόμη και ατομικών- που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί μέχρι τις 31.12.2023.

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση περί επίτευξης του στόχου μείωσης του CO2 κατά 30% / να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)/Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην ενίσχυση:

Δαπάνης εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

  • αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
  • αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης
  • αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
  • λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπανών υπηρεσιών:

  • εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.)
  • έκδοσης δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση υλοποίησης Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν
  • δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης, και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

Η διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων σε κάθε αίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έγκρισή της στο πρόγραμμα.

Οι επιδοτήσεις

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση για το πρόγραμμα με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση η αντίστοιχη ενίσχυση διαμορφώνεται στο 50% των δαπανών αυτών, δηλαδή μέχρι τα 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να φτάνει στο 40% αυτών, δύνανται δηλαδή να λάβουν ενίσχυση, επίσης, μέχρι 10.000 ευρώ.

 Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο τον οδηγό του προγράμματος εδώ.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα