Αφοί Κορδέλλου: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος – Αλλαγές στο ΔΣ

Επικυρώθηκε στην ΓΣ της Δευτέρας η εκλογή των μελών που εξελέγησαν σύμφωνα με την από 23/3/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αφοί Κορδέλλου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους:

1) κ. Γεώργιο Τσιάκκα του Δημητρίου, Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος εξελέγη ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης κ. Γεωργίας Κορδέλλου του Κωνσταντίνου

2) κ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος εξελέγη ως προσωρινό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Luciano Giovanni.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε επίσης τη μη διανομή μερίσματος λόγω: α) των δύο (2) συνεχόμενων ζημιογόνων χρήσεων των ετών 2018 και 2019 β) των προβλημάτων που προκύπτουν από την ασυνήθη διακύμανση των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο και γ) στις μη προβλέψιμες επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού.

Επειδή όμως δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία του 80% του παρισταμένου κεφαλαίου, η Πρόεδρος πρότεινε στο σώμα σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ να διανεμηθεί το 10% των καθαρών κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να λάβει κάθε σχετική και αναγκαία απόφαση καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Εντέλει, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ήτοι 100%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τη διανομή του 10% των κερδών σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να λάβει κάθε σχετική και αναγκαία απόφαση καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα