ΑΕΙ: Προσλήψεις για τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού φοιτητών και καθηγητών

Σε προσλήψεις που θα αποσκοπούν στον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού φοιτητών και καθηγητών στα ΑΕΙ προχωράει η κυβέρνηση, ενόψει του ανοίγματος των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τα δικαιολογητικά θα καταχωρούνται και θα ελέγχονται ψηφιακά.

Από την πλευρά της η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, με ανάρτησή της, δείχνει πως είναι αισιόδοξη αφού σε ανάρτησή κάνει λόγω για πολύ ενθαρρυντικά τα ποσοστά εμβολιασμού στα ΑΕΙ και πως «το 73% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 δόση (ή έχουν νοσήσει), 87% του προσωπικού συνολικά έχει εμβολιαστεί και το 91% των μελών ΔΕΠ».

Χθες κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση σήμερα- τροπολογία στη Βουλή για «τη διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στις εκπαιδευτικές δομές», η οποία αφορά τον έλεγχο των εγγράφων για τη φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές μέσω της ειδικής πλατφόρμας edupass.gov.gr και την καταχώρηση των δεδομένων στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής σχετικά με τον εμβολιασμό και αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων.

Σύμφωνα με την τροπολογία, προβλέπεται η δυνατότητα για τα ΑΕΙ να προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα