ΑΔΜΗΕ: Από 31/8 η καταβολή μερίσματος €0,11/μετοχή

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 52/12.06.2020 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2020 ύψους 20.624.800 ευρώ ή 0,0889442195 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.341 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Παράλληλα, η Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 16.07.2020 ενέκρινε την διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2019, ύψους 6.704.800 ευρώ ή 0,0289143751 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.341 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Συνεπώς, το συνολικό μικτό ποσό του προμερίσματος και του υπολοίπου μερίσματος ανέρχεται σε 0,1178585946 ευρώ ανά μετοχή.

Τα παραπάνω ποσά υπολοίπου μερίσματος και προμερίσματος υπόκεινται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019.

Το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό προμερίσματος ανέρχεται σε 0,0844970085 ευρώ ανά μετοχή και υπολοίπου μερίσματος σε 0,0274686563 ευρώ ανά μετοχή.

Ως εκ τούτου, το συνολικό καθαρό ποσό προμερίσματος και μερίσματος ανέρχεται σε 0,1119656649 ευρώ ανά μετοχή. Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος και μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του προμερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα και το υπόλοιπο μερίσματος (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ +3,23% της Ελλάδος Α.Ε.».

Σχετικά Νέα