ΑΑΔΕ καλεί Airbnb για τα 20.000 «ορφανά» ακίνητα

Τη συνεργασία της Airbnb θα ζητήσει τις προσέχεις ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των 20.000 που δεν δηλώθηκαν, ως όφειλαν, στη σχετική πλατφόρμα της αρχής.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, εφόσον διασταυρωθούν τα στοιχεία και εξακριβωθούν οι υπόχρεοι, θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 έκαστος.

Σχετικά Νέα