Βίντεο από τις οδομαχίες στο Πολυτεχνείο

Ðïñåßá áðü ïìÜäåò áíôéåîïõóéáóôþí êáé ïñãáíþóåéò ôçò åîùêïéíùâïõëåõôéêÞò áñéóôåñÜò ãéá ôçí åðÝôåéï ôçò äïëïöïíßáò ôïõ Áë. Ãñçãïñüðïõëïõ ôçí ÊõñéáêÞ 6 Äåêìåâñßïõ 2015. Åðåéóüäéá óôá ÅîÜñ÷åéá. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν περίπου στις 22:00 της Τετάρτης σε δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο,καθώς ομάδα ατόμων επιτέθηκε με βροχή από μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ της περιοχής,ενώ οι δεύτεροι απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών.

Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην Πατησίων, από την 3ης Σεπτεμβρίου μέχρι την Ομόνοια, και στην Αλεξάνδρας από το Πεδίο του Άρεως οπού μεχρι αυτη την ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις.

 


.

  • Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 2 προσαγωγές

IMG_7923.PNG

cvkd0zkxeaejzvv

cvkd0zowiaasabz

Φωτογραφίες από τις προσαγωγές

14657544_329577900741850_5401352343596827046_n14705731_329577927408514_8460412331616902926_n

 

 Πηγή φωτογραφιών:nikos christofakis,Νικόλ Παπάζογλου,

 

Σχετικά Νέα