Μαντζουράνης:O Κ.Μητσοτάκης δεν αρέσκεται μόνο στα gadgets της Siemens,αλλά και σε τυμβωρυχίες λάσπης

Ï äéêçãüñïò ÃéÜííçò ÌáíôæïõñÜíçò êáôáèÝôåé óôçí ÅîåôáóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÂïõëÞò "ãéá ôç Äéåñåýíçóç ôçò Õðüèåóçò "SIEMENS" óôï óýíïëü ôçò", Ôñßôç 16 Öåâñïõáñßïõ 2010.  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Για «συκοφαντική επίθεση» εναντίον του, κάνει λόγο ο δικηγόρος Ιωάννης Μαντζουράνης, με αφορμή τους ισχυρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή για τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

Μετά τη δευτερολογία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μαντζουράνης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλυπτόμενος από τη βουλευτική ασυλία, στη δευτερολογία του εξαπέλυσε συκοφαντική επίθεση εναντίον μου με τον ψευδή ισχυρισμό ότι καταδικάστηκα, μολονότι καλώς γνωρίζει την αλήθεια».

«Όχι μόνο ουδέποτε καταδικάστηκα, αλλά αντιθέτως με τη με αριθμό 3288/1999 ομόφωνη Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών μετά από σύμφωνη εισαγγελική πρόταση κρίθηκε παράνομη και καθ’ υπέρβαση εξουσίας και η δίωξη και η προσωρινή κράτησή μου. Προφανώς ο τρυφερός βλαστός και κληρονόμος της δυναστείας Μητσοτάκη δεν αρέσκεται μόνο στα gadgets της Siemens, αλλά και σε τυμβωρυχίες λάσπης», καταλήγει ο δικηγόρος.

Σχετικά Νέα