Δημοσιεύθηκε στις: Δε, Σεπ 5th, 2016

Η ατζέντα του Κυβερνητικού Συμβουλίου υπό τον Αλ.Τσίπρα

βχβωβH συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Διοικητική Μεταρρύθμιση, που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ολοκληρώθηκε. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό.

Βασικά θέματα της συνεδρίασης ήταν το σχέδιο εθνικής στρατηγικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση 2016-2018, οι επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, η αναδιοργάνωση δομών και οργανισμών και οργανογραμμάτων, καθώς και η σύσταση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων στο ΑΣΕΠ το οποίο θα επιλέγει διοικήσεις με την αξιοποίηση του Μητρώου Στελεχών που θέσπισε η κυβέρνηση με στόχο των καθιέρωση αδιάβλητων και αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιοποίηση ικανών στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo