Δημοσιεύθηκε στις: Δε, Ιούλ 18th, 2016

Γ. Στουρνάρας:Οι πέντε προϋποθέσεις που κάνουν εφικτή την επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 3% το 2018

Ϡ흯頻紞ܰ妡뜤Რéܭ� Ӵﵱ휱Რﱪߦ崡頥�鯭 �б�ħ쯪Რʜ�顠ꡩ � �� ϩ꯭﬩꾭 êߪ᠗ᱤ「嫧 �С嵞 27 ɯ��14. (EUROKINISSI/ÉّÏӠʏ͔QɍǓ)

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, παρουσιάζοντας τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις της ΤτΕ στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Συνδέσμου, ανέφερε ότι υπό προϋποθέσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μπορεί να φθάσει το 2018 το 3% από 2,5% που προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2017.

Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν:

Πρώτον, στη συνεπή εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, που έχει συμφωνηθεί.

Δεύτερον, στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Τρίτον, αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα.

Τέταρτον, τη σταδιακή εξάλειψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Πέμπτον, στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην τόνωση της εξωστρέφειας.

Αναφερόμενος στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι, όπως έχει προτείνει εδώ και καιρό η Τράπεζα της Ελλάδος, ταυτόχρονα με την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, η αξιοποίηση της αδρανούσας δημόσιας περιουσίας και η ταχεία προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων είναι τα ισχυρότερα μέσα, όχι μόνο για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας και την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και για την υποβοήθηση της δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Σχετικά με τα capital controls, επεσήμανε ότι η υλοποίηση των σχετικών μέτρων άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης και των συνθηκών ρευστότητας, αναμένεται να συμβάλουν στην εξομάλυνση των οικονομικών συνθηκών μέσω της διευκόλυνσης, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των ιδιωτών στις συναλλαγές τους.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo