Δημοσιεύθηκε στις: Πε, Ιούλ 14th, 2016

Στήριξη και κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων της ΠΕ Δυτικής Αττικής

ηξγκξηΠρογραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση Προγράμματος Έρευνας – Παρέμβασης με αντικείμενο την «Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών αναγκών Ρομά Δυτικής Αττικής και καλών πρακτικών στήριξης και προαγωγής της κοινωνικής ένταξής τους», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος.

Το έργο συνολικής δαπάνης 80.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος του έργου είναι να εξασφαλίσει την υλοποίηση καινοτομικού Προγράμματος Έρευνας – Παρέμβασης για την χαρτογράφηση και την αναγνώριση αναγκών περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην βάση έρευνας – δράσης που θα προάγει ταυτόχρονα την ενεργοποίηση των μελών των εν λόγω κοινοτήτων, την διασύνδεση με κατάλληλους φορείς υγείας και πρόνοιας καθώς και την πιλοτική λειτουργία Γραφείου Στήριξης των ανωτέρω πληθυσμιακών ομάδων.

Το Πρόγραμμα αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, όπου ο δείκτης φτώχειας είναι υψηλός, επηρεάζοντας σημαντικά ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά, οι παλιννοστούντες ομογενείς, τα πολυμελή νοικοκυριά που πλήττονται από την ανεργία, ιδιαίτερα δε τα παιδιά αυτών των κοινωνικών ομάδων. Στην Δυτική Αττική καταγράφονται επίσης, φαινόμενα αποστέρησης (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και φαινόμενα διαπολιτισμικών συγκρούσεων που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή στις τοπικές κοινωνίες. Ωφελούμενοι θα είναι μέλη ευπαθών ομάδων που διαβιούν στην Δυτική Αττική, με εστίαση στις περιοχές του Ασπροπύργου, της Μάνδρας, της Ελευσίνας, του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος, θα προωθηθεί η ενεργοποίηση διαμεσολαβητών Ρομά και διαμεσολαβητών άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ώστε να εκπληρωθεί η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής και ειδικής προσέγγισης τους, αλλά και η διάχυση των προβλημάτων και αναγκών τους στις δημοτικές, περιφερειακές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες της ΠΕ Δυτικής Αττικής.

Η εκτέλεση του έργου θα αναληφθεί από Ομάδα Έργου με μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις (4) φάσεις. Ειδικότερα αφορά:

1. Στην πραγματοποίηση διερεύνησης και αποτίμησης των πολιτικών υποστήριξης των Ρομά και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που έχουν αναπτυχθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην Δυτική Αττική. Τα δεδομένα θα αποτελέσουν την βάση της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων του Προγράμματος.
2. Στην διερεύνηση στάσεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι σε ειδικές ομάδες και δράσεις ευαισθητοποίησης.
3. Στην πραγματοποίηση έρευνας των ψυχοκοινωνικών αναγκών των Ρομά της Δυτικής Αττικής, και έρευνας αξιολόγησης καλών πρακτικών κοινωνικής υποστήριξης και προαγωγής της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, μέσω της πιλοτικής λειτουργίας Γραφείου Στήριξης Ρομά.
4. Στην εκπόνηση έκθεσης τελικής αξιολόγησης του ερευνητικού έργου. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: Αποτίμηση των πολιτικών υποστήριξης Ρομά στην ΠΕ Δυτικής Αττικής, Στάσεις προς τους Ρομά των εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγειονομικού και προνοιακού προσωπικού και προσωπικού των φορέων ΤΑ κ.α.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo