Δημοσιεύθηκε στις: Τρ, Ιούλ 12th, 2016

Πολάκης:Τόση φασαρία με το KEEΛΠΝΟ-Τώρα λειτουργούν οι ΜΕΘ,το ακούσατε από κανένα βοθροκάναλο;

Óôéãìéüôõðá áðü ôéò åéóüäïõò ôùí õðïõñãþí êáé õöõðïõñãþí,ãéá ôçí ðñþôç óõíåäñßáóç õðï ôçí ðñïåäñßá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç ôóßðñá, ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË,ÐáñáóêåõÞ 25 Óåðôåìâñßïõ 2015 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Νέα επίθεση εναντίον των Μέσων Ενημέρωσης εξαπέλυσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης,κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Σμύρνη. Για άλλη μια φορά τα χαρακτήρισε «βοθροκάναλα».

«Τώρα έκαναν τόση φασαρία με το KEEΛΠΝΟ που τους χρηματοδοτούσε με μηνιάτικο κάθε μήνα όλα τα διαπλεκόμενα κανάλια, πρωτεύονται και δευτερεύοντα. Τώρα που διορίζονται γιατροί στις ΜΕΘ γιατί δεν το λένε; Το ακούσατε πουθενά; Από κανένα βοθροκάναλο της διαπλοκής;» είπε οργισμένος ο Παύλος Πολάκης, επιμένοντας ότι δεν παίρνει πίσω τον χαρακτηρισμό.

Λίγο νωρίτερα η εκδήλωση είχε διακοπεί όταν επικράτησε ένταση λόγω φραστικής αντιπαράθεσης μεταξύ μελών του ΣΥΡΙΖΑ και μελών της επιτροπής ενάντια στα μνημόνια.

topontiki.gr

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo