Διορίστηκαν τρεις νέοι αντιπρόεδροι του ΣτΕ

ÐáíçãõñéêÞ óõíåäñßáóç ôïõ ÓôÅ ãéá ôçí áðï÷þñçóç ôïõ ðñïÝäñïõ ÓùôÞñç Ñßæïõ ôçí ÐáñáóêåõÞ 5 Éïõíßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)Το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προέβη στην προαγωγή τριών αρεοπαγιτών στο βαθμό του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.

Οι νέοι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου είναι ο Δημήτρης Κράνης (4ος στην επετηρίδα), ο

 

Γεώργιος Σακκάς (8ος στην επετηρίδα) και η Χρυσούλα Παρασκευά (9η στην επετηρίδα).

Ο Δημήτρης Κράνης γεννήθηκε το 1952 και εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Μάιο του 1978, ο Γεώργιος Σακκάς γεννήθηκε το 1951 και εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Νοέμβριο του 1978 και η Χρυσούλα Παρασκευά γεννήθηκε το 1951 και εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Ιούνιο του 1978.

Τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά Νέα