ΥΠΟΙΚ για τα «Νέα»:Ημιμάθεια και πολιτική σκοπιμότητα βλάπτουν σοβαρά τη δημοσιογραφία

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

Η εφημερίδα Τα Νέα, με το σημερινό της πρωτοσέλιδο, δείχνει ότι καταβάλλει φιλότιμη προσπάθεια να χάσει την ελάχιστη αξιοπιστία, που της έχει απομείνει. Γράφει, λοιπόν, ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού αναφέρει «λάθος» ποσά εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Σπεύδει, μάλιστα, να ερμηνεύσει αυτό το «λάθος» ως σκόπιμο εξαιτίας του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ!

Ενημερώνουμε Tα Νέα ότι τα μεγέθη του προϋπολογισμού ακολουθούν τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (European System of Accounting – ESA 2010) σύμφωνα με την οποία δεν καταγράφονται ως δημοσιονομικά έσοδα εκείνα που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως πωλήσεις μετοχών, χρεολύσια δοθέντων δανείων, πωλήσεις ομολόγων, κ.λπ. Αυτό που καταγράφεται είναι τα έσοδα από πωλήσεις ακινήτων ή από παραχωρήσεις δικαιωμάτων.

Αυτά τα τελευταία υπολογίζονται σε 437 εκατ. ευρώ και είναι το μέγεθος που εγγράφεται στον προϋπολογισμό. Το ποσό που απομένει μέχρι τα 2,2 δισ. ευρώ των προβλεπόμενων ιδιωτικοποιήσεων αφορά πωλήσεις μετοχών που ανήκουν στο δημόσιο και προφανώς δεν καταγράφονται στον προϋπολογισμό.

Συνιστούμε, λοιπόν, στα Νέα να φροντίζουν να ενημερώνονται πρώτα για τη στοιχειώδη λογιστική μεθοδολογία, πριν αρχίσουν τις θεωρίες συνομωσίας και την παραπληροφόρηση του κοινού. Ο συνδυασμός, άλλωστε, ημιμάθειας και πολιτικής σκοπιμότητας βλάπτει σοβαρά τη δημοσιογραφία.

Το σχετικό πρωτοσέλιδο:

Σχετικά Νέα