Δημοσιεύθηκε στις: Τρ, Απρ 19th, 2016

Λαφαζάνης:«Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Ζωή και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να συμπορευόμαστε»

ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ãéá ôçí êáôáäßêç ôïõ áõôáñ÷éóìïý ôçò êõâÝñíçóçò êáé ôçò ðïéíéêïðïßçóçò ôùí áðåñãéþí áðü ôçí ÏËÌÅ, êÜôù áðü ôá ãñáöåßá ôçò Ïìïóðïíäßáò ôçí ÄåõôÝñá 13 ÌáÀïõ 2013. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Η επιλογή να κάνει κόμμα, είναι της κ. Κωσταντοπούλου και είναι δικαίωμά της, δήλωσε ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, κάνοντας σαφές πως η Ζ. Κωνσταντοπούλου συνεργάστηκε με την ΛΑΕ δεν εντάχθηκε όμως ποτέ.

«Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σύγχρονο ΕΑΜ, να φτιάξουμε ένα μεγάλο μέτωπο αποτελούμενο από αντιμνημονιακές δυνάμεις, για να απαλλάξουμε τη χώρα από τη μνημονιακή κατοχή, από τη γερμανική μπότα. Δεν θα αφορά το σοσιαλισμό, το σύγχρονο ΕΑΜ το χρειάζεται ο τόπος για να επιβιώσει να ξεφύγουμε από τη λιτότητα, τη φορολεηλασία, τα ακραία μνημόνια αλλά και το προσφυγικό, τόνισε ο Π. Λαφαζάνης.

«Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, ανοιχτοί προς το ΚΚΕ αλλά και άλλες πατριωτικές δυνάμεις δυστυχώς δεν μπορούμε να απευθυνθούμε κάπου αλλού, γιατί όλα τα άλλα κόμματα είναι μνημονιακά», συνέχισε λέγοντας ο ίδιος.

«Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Ζωή. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να συμπορευόμαστε. Θα θέλαμε και εκλογική συνεργασία, προκειμένου να καταφέρουμε να παίξουμε ρόλο στην πολιτική ζωή» κατέληξε λέγοντας ο πρόεδρος της ΛΑΕ.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo