Μοσκοβισί:Aνοιχτό το ενδεχόμενο «χαλάρωσης» του συμφώνου σταθερότητας λόγω προσφυγικού

hbhdbhdfΑπαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος , Πιερ Μοσκοβισί αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «χαλάρωσης» του συμφώνου σταθερότητας, λόγω του προσφυγικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος σημειώνει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιτρέπει την προσαρμογή «για ένα δεδομένο έτος, των αυξημένων δαπανών που συνδέονται με ασυνήθη γεγονότα, εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις».

Σύμφωνα με την απάντηση του Μοσκοβισί, η Κομισιόν είναι διατεθειμένη «να εξετάσει τη χρήση αυτών των διατάξεων σε σχέση με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκτακτης εισροής των προσφύγων» ενώ διαβεβαιώνει ότι «θα παρακολουθεί επισταμένως την κατάσταση με βάση τα διαπιστούμενα δεδομένα που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών – μελών ώστε να καθορίσει ενδεχόμενα επιλέξιμα ποσά».

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι «αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία της αξιολόγησης και άρα όποιες αποκλίσεις διαπιστώνονται, θα εφαρμόζονται κατά χώρα, με γνώμονα την ίση μεταχείριση όλων των κρατών – μελών».

Αναλυτικά, η απάντηση του ευρωπαίου επιτρόπου:

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) επιτρέπει την προσαρμογή, για ένα δεδομένο έτος, των αυξημένων δαπανών που συνδέονται με ασυνήθη γεγονότα εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης, στο πλαίσιο τόσο του προληπτικού όσο και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή (όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων του 2016 των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ ) είναι διατεθειμένη να εξετάσει τη χρήση αυτών των διατάξεων σε σχέση με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκτακτης εισροής των προσφύγων.

Θα παρακολουθεί επισταμένως την κατάσταση με βάση τα διαπιστούμενα δεδομένα που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών ώστε να καθορίσει ενδεχόμενα επιλέξιμα ποσά.

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται κατά την (εκ των υστέρων) αξιολόγηση τυχόν προσωρινών αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2015 και το 2016. Αυτό σημαίνει ότι οι αποκλίσεις που προκύπτουν αποκλειστικά και άμεσα από τις καθαρές πρόσθετες δαπάνες λόγω της προσφυγικής κρίσης δεν θα οδηγούν σε επίσπευση των επόμενων σταδίων της διαδικασίας. Η προσέγγιση αυτή θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα συνεκτική και ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

 

Σχετικά Νέα