24ωρη απεργία των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα

ete_5Η ανακοίνωση των εργαζομένων:

Η Εθνοdata, εταιρεία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, απορροφήθηκε από την ΕΤΕ την 01/04/2015. Παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα δεσμεύεται να εφαρμόσει την Επιχειρησιακή ΣΣΕ το ίδιο για όλους τους εργαζόμενους, εξακολουθεί να εκκρεμεί η πλήρης ένταξη του προσωπικού της τ. Εθνοdata στους ισχύοντες Κανονισμούς της Τράπεζας.

Το ίδιο συμβαίνει και για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΤΕ που τοποθετήθηκαν τα τελευταία τρία (3) χρόνια σε μονάδες που απασχολούν προσωπικό που διέπεται από Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Όλοι οι Σύλλογοι Εργαζομένων στην ΕΤΕ με ανακοινώσεις τους συντείνουν ότι θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν οι διαδικασίες ένταξης όπως προκύπτουν από τους Κανονισμούς των Εξειδικευμένων Διευθύνσεων και διεκδικούν ισότητα στις εργασιακές σχέσεις για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα.

Αλλά η Διοίκηση της ΕΤΕ κωφεύει!!!

Θεωρούμε ότι η Διοίκηση κωλυσιεργεί εσκεμμένα με πρόφαση το κόστος και απώτερο στόχο την κατάργηση όλων των Κανονισμών Εργασίας στην Τράπεζα, Γενικών και Ειδικών.

Εκτιμούμε ότι μετά τη δρομολόγηση της υπογραφής Επιχειρησιακής σύμβασης, η διαδικασία ένταξης του προσωπικού στους Κανονισμούς Εξειδικευμένου Προσωπικού είναι πρώτο τη τάξει θέμα των Εργαζομένων στην Τράπεζα. Γ’ αυτό:

Ø Προκηρύσσουμε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 30/06/2016 ενάντια στις μισθολογικές και βαθμολογικές αδικίες.

Ø Καλούμε τους Συλλόγους της ΕΤΕ να συμπαραταχθούμε δυναμικά στην προσπάθεια για την υπεράσπιση των Κανονισμών.

Σχετικά Νέα