Η νέα μισθολογική κλίμακα για το Δημόσιο

dhmoΣύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη το νέο μισθολόγιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, προβλέπει αυξήσεις έως και 8% στους δημοσίους υπαλλήλους μέχρι το 2020.

Ο βασικός μισθός παραμένει στα 780 ευρώ και οι αυξήσεις αφορούν περίπου το 52% των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου,κάτι που σημαίνει ότι ο υπάλληλος θα είναι σε θέση να ανεβαίνει στην ιεραρχία ανεξάρτητα από τον βαθμό που διατηρεί στα μισθολογικά κλιμάκια.

Τα μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων:

• 19 κλιμάκια για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής και τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής

• 13 για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων σε όλες τις κατηγορίες:

Τι προβλέπεται για το οικογενειακό επίδομα

Στους υπαλλήλους χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση τους.

Ειδικότερα, το επίδομα θα καταβάλλεται σε κάθε υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και η παροχή ορίζεται σε:

• 50 ευρώ για ένα τέκνο,
• 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα,
• 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα,
• 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον
• 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Αναλυτικά ο πίνακας με τα οικογενειακά επιδόματα:


Σχετικά Νέα