Νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ-Τι περιλαμβάνει

41EBCC46CC3878E76E518ADBE64EA0D6

Το νομοσχέδιο με το οποίο ουσιαστικά καταργείται σχεδόν στο σύνολό του  ο προηγούμενος νόμος-πλαίσιο (4009/2011) που είχε ψηφιστεί επί υπουργίας Άννας Διαμαντοπούλου,παρέδωσαν  στους πρύτανεις ο υπουργός Νίκος Φίλης και η αναπληρώτριά του Σία Αναγνωστοπούλου.Με τον συγκεκριμένο νόμο  επανέρχονται πλήθος διατάξεων που ίσχυαν πριν από αυτόν, με βασικότερο στοιχείο την ενίσχυση της φοιτητικής παρέμβασης .

Συγκεκριμένα,σύμφωνα με Τα Νέα,ανάμεσα στις διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται:

  • Ολική επαναφορά των λεγόμενων αιώνιων φοιτητών. Όσοι εξ αυτών είχαν διαγραφεί βάσει του προηγούμενου νόμου μπορούν να επανεγγραφών στις σχολές τους με απλή αίτηση. Συνολικά περισσότεροι από 150.000 «συνταξιούχοι» φοιτητές θα συνεχίσουν να λιμνάζουν στα ιδρύματα.
  • Η ιδιότητα του φοιτητή θα διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών. Καταργείται έτσι το ανώτατο χρονικό όριο για τις σπουδές που ήταν 2 χρόνια πάνω από τα κανονικά έτη.
  • Φοιτητές που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησής προσαυξανόμενο κατά δύο έτη δεν θα δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης, διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις και μετεγγραφής.
  • Οι φοιτητές θα έχουν επίσης δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές του με έγγραφη αίτηση για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν. Απλώς δεν θα έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής.
  • Επανέρχεται η συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές για την ανάδειξη πρυτανικών Αρχών. Που είχε επίσης καταργηθεί. Η ψήφους τους θα προσμετράτε με συντελεστή 0,2 (δηλαδή 20% σε σχέση ε τα μέλη ΔΕΠ όπου μετράει κατά 100%) και θα συναρτάται με το ποσοστό προσέλευσής τους. Δηλαδή όσο περισσότεροι ψηφίσουν τόσο μεγαλύτερο βάρος θα έχει η ψήφος τους.
  • Εντύπωση προκαλεί ακόμα ότι στο εξής υποψηφιότητα για πρύτανη θα μπορεί να θέσει μόνο καθηγητής πρώτης βαθμίδας του ίδιου ιδρύματος, δηλαδή καταργείται η δυνατότητα για διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του πρύτανη ή να δηλώσει υποψήφιος καθηγητής από άλλο ίδρυμα.
  • Μέσα σε 50 ημέρες από την ψήφιση του νόμου θα πρέπει να γίνουν ξανά πρυτανικές εκλογές σε όλα τα ιδρύματα εκτός από όσα έκαναν εκλογές με βάση τις τροπολογίες που είχε πρόσφατα ψηφίσει η κυβέρνηση.
  • Οι εκλογές θα γίνουν ξανά με κάλπες και θα επαναληφθούν 2 ακόμη φορές  σε περίπτωση που κλαπούν η καταστραφούν και την Τρίτη θα γίνει  ηλεκτρονική ή επιστολική ψηφοφορία.
  • Οι φοιτητές θα συμμετέχουν επίσης με εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης, δηλαδή σύγκλητο, σχολή, τμήμα κ.λπ.
  • Επανέρχεται το πανεπιστημιακό άσυλο με την ίδια διατύπωση που είχε πριν από την κατάργησή του από τον νόμο Διαμαντοπούλου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την νέα πρόταση τα Συμβούλιά Ιδρυμάτων υποβαθμίζονται σε απλά γνωμοδοτικά όργανα. Τονίζεται ότι ήδη έχουν παραιτηθεί αρκετοί πρόεδροι και στελέχη τους από την προηγούμενη υποβάθμιση όταν τους αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα να προεπιλέγουν έως τρεις υποψήφιους πρυτάνεις, οπότε αναμένεται νέα αλυσίδα παραιτήσεων. Προβλέπεται επίσης σειρά ρυθμίσεων για τον τρόπο εκλογής πανεπιστημιακών σε επόμενες βαθμίδες, για τους λέκτορες και τους καθηγητές εφαρμογών, την εξωτερική εργασία, τη δυνατότητα συνταξιούχων (ομότιμων) να εργάζονται σε μεταπτυχιακά, ρυθμίζεται το θέμα με τις σπουδές Νομικής σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και αναλαμβάνει πάλι ο ΔΟΑΤΑΠ να εξετάζει τα πτυχία τους, καταργείται η παρακράτηση φόρου για αποζημίωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια των πανεπιστημιακών, κ.α.

 

Σχετικά Νέα