Ολόκληρη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που βάζει «βόμβα» στις εκλογές της ΝΔ

ndΣτον αέρα βρίσκονται οι εκλογές στο γαλάζιο στρατόπεδο αφού η εταιρεία «Έξυπνα Συστήματα Α.Ε.» (Genius Systems) -που είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό για την ανάθεση των εσωκομματικών εκλογών- κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΝΔ παράλληλα με το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής για να ματαιωθούν οι εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου και να δεσμευθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος.

Στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων χαρακτηρίζεται «αναιτιολόγητη η απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας “Έξυπνα Συστήματα Α.Ε.” αλλά και ο τρόπος χρήσης του δημοσίου χρήματος που λαμβάνει η ΝΔ μέσω της κρατικής επιχορήγησης, καθώς είναι γνωστό ότι η ΝΔ δεν διαθέτει καθόλου ρευστότητα, οφείλει δε ιλιγγιώδη ποσά σε τράπεζες, στο ΙΚΑ, στο δημόσιο, έχουν δε προσφάτως εκδοθεί και δικαστικές αποφάσεις εναντίον της (ενδεικτικά υπ. Αριθμ. 1741/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμ. Μισθώσεων – με ενάγουσα την Ελένη Δαλακούρα) κατά τη διαδικασία της μισθώσεως, δεδομένου ότι η ΝΔ δεν πληρώνει καν τα μισθώματα του χώρου όπου ευρίσκονται τα γραφεία της».

Πέραν όμως από αυτό η εταιρία στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων υποστηρίζει ότι «η συνολική δαπάνη του κόμματος (τα χρήματα δίδονται από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό δηλαδή από τους Έλληνες πολίτες) θα ανέλθει στα 1,2 εκατ. ευρώ καθώς η εταιρία  Vodafone δεν αναλαμβάνει το έργο που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό για τη χρήση του συστήματος εφαρμογής, δηλαδή δεν αναλαμβάνει ούτε το κόστος των 1.900 περίπου ατόμων που απαιτούνται την ημέρα της διενέργειας των εκλογών ούτε επιπλέον την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών και ευκόλως γίνεται αντιληπτό κατά συνέπεια ότι η προσφορά της Vodafone και το συνολικό κόστος του έργου θα φτάσει περίπου στο 1.200.000 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για ένα κόστος διπλάσιο σε σχέση με τη δική μας προσφορά».

Το έγγραφο της αίτησης θα φτάσει στα γραφεία του κόμματος τη Δευτέρα, ενώ η απόφαση για το αν θα εκδοθεί ή όχι προσωρινή διαταγή για τη ματαίωση των εκλογών θα εκδοθεί την Τετάρτη ή το αργότερο την Πέμπτη.

Αναλυτικά η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η αναφορά στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχουν ως εξής:
Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «GENIUS SYSTEM A.E», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Παπαρηγοπούλου , αρ. 7, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ
Του πολιτικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (συντετμημένα ΝΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται από τον μεταβατικό Πρόεδρο Ιωάννη Πλακιωτάκη.

*********
Κατά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (εφεξής ΝΔ) έχουμε υποβάλλει την από 10/12/2015 αναφορά μας ενώπιον του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «GENIUS SYSTEMS A.E», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Παπαρηγοπούλου , αρ. 7, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ
1.- Των υπευθύνων του κόμματος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2.- Παντός τρίτου υπευθύνου

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,
Είναι γνωστό, διότι υπήρξε έντονη δημοσιότητα, το «φιάσκο» της προγραμματισμένης ψηφοφορίας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρου, διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα την Κυριακή 22/11/2015. Η διαδικασία απέτυχε παταγωδώς και ουσιαστικά δεν ξεκίνησε καν, καθότι δεν λειτούργησε το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας. Σύμφωνα δε με τα σχετικά δημοσιεύματα η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε δικαστικές ενέργειες κατά της εταιρείας που είχε αναλάβει το σχετικό έργο και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει ασκήσει τακτική αγωγή αποζημιωτική, έχει δε προσφύγει επιπλέον και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για τη διασφάλιση των αξιώσεών της.

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία μετά την παταγώδη αποτυχία της διαδικασίας για την ανάδειξη του Προέδρου του κόμματος προέβη στη συνέχεια σε πρόσκληση ενδιαφέροντος, την οποία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της, προκειμένου οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να καταθέσουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές σε κλειστό φάκελο στο τμήμα προμηθειών της Νέας Δημοκρατίας με αντικείμενο την υπογραφή συμβάσεως για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω δημοσιευθείσα πρόσκληση ενδιαφέροντος το σχετικό έργο περιελάμβανε όχι μόνο την εγκατάσταση του σχετικού συστήματος, αλλά επιπλέον ο ανάδοχος αναλάμβανε την υποχρέωση να παραδώσει αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής προκειμένου να διανεμηθεί στους χρήστες για την εκπαίδευσή τους, καθώς επίσης και να διαθέσει ικανό αριθμό εκπαιδευτών, στους οποίους θα μπορούν να απευθύνονται οι χρήστες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών για την απάντηση των ερωτημάτων τους. Έτι περαιτέρω σύμφωνα πάντα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος κατά την ημέρα των εκλογών η Νέα Δημοκρατία θεωρούσε αναγκαία τη δημιουργία call center από τον ανάδοχο της εφαρμογής για την υποστήριξη των χρηστών του συστήματος.

Παράλληλα ο ανάδοχος είχε την υποχρέωση το αργότερο μία εβδομάδα προ της διενέργειας των εκλογών να πραγματοποιήσει επιτυχώς εννοείται γενική δοκιμή όλων των συστημάτων εφαρμογής και να παραδώσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου που θα συμφωνείτο από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα περιελάμβανε όλες τις παραπάνω φάσεις.
Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος και σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου η Νέα Δημοκρατία εκτιμούσε ότι θα χρειάζονταν 900 εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί συνεργάτες για τον επιτόπιο έλεγχο συνδεσιμότητας και τεχνική υποστήριξη και στα εκλογικά κέντρα και 1.900 χειριστές της εφαρμογής για την ημέρα των εκλογών.
Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι το σχετικό έργο δεν περιελάμβανε μόνο την εγκατάσταση των μηχανημάτων, αλλά και την υλοποίησή του με ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση του οποίου θα έπρεπε να επιμεληθεί ο ανάδοχος ο οποίος θα έφερε και το σύνολο των σχετικών δαπανών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω προσκλήσεως ενδιαφέροντος η εταιρεία μας υπέβαλε άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική πρόταση για το σύστημα διαχείρισης για την διαδικασία εκλογής Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Ειδικότερα υποβάλαμε σχετική τεχνική μελέτη και οικονομική προσφορά. Το έργο χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Το λογισμικό και τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να λειτουργήσει και το ανθρώπινο δυναμικό. Το πρώτο κομμάτι το παραδώσαμε σε λειτουργία στην πλήρη του ανάπτυξη για να ελεγχθεί και πραγματικά εγκρίθηκε πανηγυρικά στους τεχνικούς ελέγχους. Το δεύτερο που ήταν το logistics κομμάτι, το προσωπικό και οι τεχνικοί σε όλη την Ελλάδα και αρκετά δύσκολο η εταιρία μας το είχαμε καλύψει πλήρως με προσωπικό.
Παράλληλα μαζί με την ανωτέρω τεχνική πρόταση υπεβλήθη από την εταιρεία μας σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών που είχε ως ακολούθως:
Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015-12-10
· Ανάληψη Έργου – Υπογραφή Σύμβασης
· Παράδοση από Νέα Δημοκρατία βάση εκλογικού καταλόγου Υπουργείου Εσωτερικών
· Παράδοση από Νέα Δημοκρατία λίστας εκλογικών τμημάτων
· Παράδοση από Νέα Δημοκρατία λίστας τοπικών οργανώσεων Νέας Δημοκρατίας

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015
· Παραλαβή από Νέα Δημοκρατία εξοπλισμού (tablets, sim card)

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015
· Παρουσίαση DEMO λειτουργιών συστήματος εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
· Πλήρη λειτουργία συστήματος εκλογής προέδρου και Γενική Δοκιμή Νο1
· Κατάθεση ολοκληρωμένης λίστας εξουσιοδοτημένων τεχνικών συμβούλων σε όλη την Ελλάδα

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015
· Έναρξη εκπαίδευσης εξουσιοδοτημένων τεχνικών συμβούλων στο σύστημα εκλογής προέδρου
· Αποστολή τεχνικού εξοπλισμού και εγχειριδίων λειτουργίας στις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας
· Κατάθεση ολοκληρωμένης λίστας χρηστών του συστήματος με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2015
· Δοκιμαστική λειτουργία Help Desk σε ακίνητο της εταιρείας στη Λεωφόρο Κηφισίας (08:00 – 16:00)
· Ολοκλήρωση εκπαίδευσης εξουσιοδοτημένων τεχνικών συμβούλων

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015
· Έναρξη εκπαιδευτικής διαδικασίας χρηστών του συστήματος εκλογής προέδρου
· Επιβεβαίωση παραλαβής εξοπλισμού από τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015
· Ολοκλήρωση εκπαίδευσης διαδικασίας χρηστών του συστήματος εκλογής προέδρου

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015
· Επιβεβαίωση παραλαβής τεχνικού εξοπλισμού από χρήστες και επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας
· Παράλληλη λειτουργία Help Desk (08:00 – 20:00) με σκοπό την απάντηση ερωτημάτων και τη λύση τυχόν προβλημάτων

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015
· Λύση τυχόν προβλημάτων και αντικατάσταση συσκευών λόγω αστοχίας υλικού κλπ

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015
· Λειτουργία Help Desk από τις 05:00 έως τις 05:00, 14 Δεκεμβρίου (24ωρη συνεχή υποστήριξη)
· 06:00 Επιβεβαίωση επικοινωνίας τερματικών με κεντρικό Server
· 07:00 Έναρξη εκλογικής διαδικασίας

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015
· Παραλαβή τεχνικού εξοπλισμού από τοπικές οργανώσεις Νέας Δημοκρατίας

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015
· Παράδοση αντιγράφων Βάσης Δεδομένων, εφαρμογών και αρχείων καταγραφής στην Ν.Δ.
· Παράδοση τεχνικού εξοπλισμού στη Νέα Δημοκρατία

Τέλος σύμφωνα με βάση τα όσα μας υποδείξατε θα γίνει πλήρη αξιοποίηση όλου του τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτετε.
Τα tablets θα ελεγχθούν και θα ενεργοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής με διαφορετικό πάροχο (Vodafone, Wind, Global σύνδεση)

Σημείωση
Για ότι δεν περιγράφεται αναλυτικώς θα είναι σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ή όπως αλλιώς ζητηθεί.
Μετά τιμής,
Για τα Έξυπνα Συστήματα Α.Ε.
Γ.Κ.Σταγάκης

Επακολούθησε σε συνέχεια της τεχνικής μας πρότασης και των συνεχών προφορικών συνεννοήσεων με τους υπευθύνους του κόμματος η υποβολή από την εταιρεία μας οικονομικής προσφοράς για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία.
Η οικονομική προσφορά μας περιελάμβανε τα εξής υποέργα με τις ακόλουθες προτεινόμενες τελικές τιμές:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική, Εφαρμογή Ψηφοφορίας, Εφαρμογή Μετάδοσης Αποτελεσμάτων, Πρωτόκολλα ασφάλειας και εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα

270.000,00
Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών, Δημιουργία και Λειτουργία Help Desk Call Center
45.000,00
Τηλεπικοινωνιακό υλικό, Υποδομές Δικτύου 32.000,00
Υλικοτεχνική Υποδομή, Προμήθεια επιπλέον Τεχνολογικού Εξοπλισμού
48.000,00
Ανθρώπινο Δυναμικό (Τεχνικοί Συνεργάτες) 72.000,00
Έξοδα Κίνησης Τεχνικού Προσωπικού 12.500,00
Ανθρώπινο Δυναμικό (Χρήστες – Χειριστές Εφαρμογής)
115.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 594.500,00

Επιπλέον η εταιρεία μας δεσμεύθηκε εγγράφως για την ορθή και εμπρόθεσμη ακριβή εκτέλεση των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο ενσωματωμένο στην παρούσα αναφορά χρονοδιάγραμμα εργασιών. Ταυτόχρονα στην οικονομική προσφορά μας αναγράψαμε ρητώς ότι σε περίπτωση που από την Νέα Δημοκρατία επελέγετο άλλος ανάδοχος για οιοδήποτε από τα παραπάνω υποέργα, εμείς φυσικά δεν θα φέραμε την ευθύνη για τη σχετική σύμβαση που θα αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα υποέργα (αποδεχθήκαμε δηλ. και την δυνατότητα κατακερματισμού του έργου).
Για το σύνολο του έργου με βάση την τεχνική πρότασή μας και την οικονομική προσφορά μας περιλαμβανομένου και του κόστους του ανθρώπινου δυναμικού, το συνολικό τίμημα θα ανήρχετο στο ποσό των 594.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Επακολούθησε αναλυτική αλληλογραφία της εταιρείας μας με τους υπευθύνους του κόμματος, η οποία ως επί το πλείστον αφορούσε ζητήματα τεχνικής φύσεως και η εταιρεία μας παρείχε αναλυτικά επεξηγήσεις σε όλα τα τεχνικά ζητήματα. Παράλληλα παρουσιάσαμε στις 27/11/2015 την τεχνική προσφορά μας στην αρμοδία επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Τις επόμενες μέρες συνεχίστηκε η παροχή αναλυτικών επεξηγήσεων από την εταιρεία μας και η υλοποίηση του πλήρους προγράμματος από τεχνικής απόψεως δεδομένου ότι η χρονική πίεση που είχαμε ήταν μεγάλη και λειτουργούσαμε υπό τις αυστηρές οδηγίες των υπευθύνων της Νέας Δημοκρατίας για να αντεπεξέλθουμε πλήρως στα χρονικά πλαίσια που μας είχαν ταχθεί.

Την 1/12/2015 ο Ιωάννης Παπαϊωάννου ενεργώντας για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας απέστειλε στον εκπρόσωπο της εταιρεία μας κ. Γεώργιο Σταγάκη e-mail με το ακόλουθο περιεχόμενο.
Για την περαιτέρω τεχνική διερεύνηση της ενδεχόμενης συνεργασίας και με τη δεσμευτική προϋπόθεση ότι:
Α) Στις 7/12/2015 ημέρα Δευτέρα θα είσαστε σε θέση να διεξαχθεί stress and penetration test της εφαρμογής και
Β) Στις 11/12/2015 ημέρα Παρασκευή γενική πανελλαδική δοκιμή του όλου συστήματος προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στις 13/12/2015 ημέρα Κυριακή σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα εξής:
1) Ισολογισμό των δύο τελευταίων ετών
2) Τον επικεφαλής του έργου με το βιογραφικό του σημείωμα
3) Την ομάδα έργου με τα βιογραφικά των ατόμων που την απαρτίζουν
4) Το σύνολο των τεχνικών που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση του έργου
Παρακαλούμε για την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων μέχρι την Τρίτη 1/12/2015 και ώρα 18.00
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ανωτέρω αίτημα μας έχει αποσταλεί από τη Νέα Δημοκρατία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 1/12/2015 στις 16.08 και μας ζητείται η αποστολή των στοιχείων αυθημερόν σε διάστημα λιγότερο των δύο (2) ωρών, στοιχείο χαρακτηριστικό της πίεσης χρόνου την οποία δεχόμασταν από τη Νέα Δημοκρατία και της ενασχόλησης της εταιρείας μας και του συνόλου των εργαζομένων και συνεργατών μας νυχθημερόν με το συγκεκριμένο έργο για διάστημα που υπερέβη συνολικά τις 15 μέρες. Και σε αυτό το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας η εταιρεία μας ανταπεξήλθε άμεσα αποστέλλοντας εμπροθέσμως τα αιτηθέντα στοιχεία, τα οποία περιλήφθηκαν και έτυχαν της αποδοχής και εγκρίσεως των υπευθύνων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Κατά συνέπεια στις 1-12-2015 είχαμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία που τελούσε υπό τον όρο μόνο ότι στις 7-12-2015 θα διεξήγετο επιτυχώς stress and penetration test (κατά την ομολογία υπευθύνων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στην τηλεομοιοτυπία της 1-12-2015 και ότι στις 11-12-2013 θα διεξήγετο επιτυχώς γενική πανελλαδική δοκιμή του συστήματος).

Ταυτόχρονα με βάση τις προφορικές συζητήσεις που διεξήγοντο με τους υπευθύνους της Νέας Δημοκρατίας και με βάση την τεχνική και οικονομική προσφορά μας και τις αναλυτικές επεξηγήσεις που είχαμε θέσει υπόψιν των υπευθύνων της Νέας Δημοκρατίας μας παρείχαν τη διαβεβαίωση ότι είχαμε επιλεγεί ως η ανάδοχος εταιρεία για το συγκεκριμένο έργο, είχαμε δε εισέλθει στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων με τηλεφωνήματα εκατέρωθεν ακόμα και με το Γενικό Διευθυντή της Ν.Δ και αναμέναμε τυπικά την ανακοίνωση από την ΚΕΦΕ της ανάθεσης του έργου στην εταιρεία μας και την υπογραφή της συμβάσεως.
Όλως αιφνιδίως στις 2/12/2015 από δημοσιεύματα του Τύπου λάβαμε γνώση ότι απερρίφθη η προσφορά της εταιρείας μας από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς εννοείται οι υπεύθυνοί της να μπούνε στον κόπο να μας ενημερώσουν, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία μας είχε εγγυηθεί την απολύτως αξιόπιστη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών στις 13 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και παρά το γεγονός ότι η μοναδική επιφύλαξη που είχε διατηρήσει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανέτρεχε σε μελλοντικό χρόνο δηλ. στις 7-12-2015 και 11-12-2015 σύμφωνα με το email της 1-12-2015 και αίφνης για άγνωστο μέχρι και σήμερα λόγο η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ υπαναχώρησε από τις μέχρι τότε συμβατικές και προσυμβατικές δεσμεύσεις της απέναντι στην εταιρία μας

Ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στις 4/12/2015 με την οποία η Νέα Δημοκρατία γνωστοποίησε ότι επέλεξε για συνεργασία στην διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου τη γνωστή εταιρεία Vodafone (γνωστή βέβαια από το χώρο της κινητής τηλεφωνίας και ουδεμία απολύτως σχέση έχουσα με το συγκεκριμένο έργο). Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου η προσφορά μας απερρίφθη παρά το γεγονός ότι είχε κριθεί ως τεχνικώς άρτια και παρά το γεγονός ότι η Vodafone ανέλαβε εκ προοιμίου το έργο de facto, χωρίς καν να έχει υποβάλλει ούτε τεχνική ούτε οικονομική πρόταση και χωρίς να είναι σε θέση να εγγυηθεί την πραγματοποίηση των εκλογών στις 13/12/2015, δι΄ όν λόγο και κατ΄ ανάγκη μετατέθηκε η σχετική διαδικασία για τις 20/12/2015 και ενώ η εταιρία μας είχε εγγυηθεί και διασφαλίσει απολύτως τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας στις 13-12-2015. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό της πλήρους αδιαφάνειας που επικράτησε για την ανάθεση του έργου στην εταιρεία Vodafone, ότι ενώ εμείς είχαμε εγγυηθεί ότι η ψηφοφορία μπορούσε να διεξαχθεί χωρίς κανένα πρόβλημα στις 13 Δεκεμβρίου, η Vodafone έστειλε επιστολή στη Νέα Δημοκρατία, στην οποία ασκώντας ανεπίτρεπτη κριτική στην εταιρεία μας και χωρίς να γνωρίζει την τεχνική προσφορά μας τελείως αβασάνιστα και αναπόδεικτα δήλωνε ότι αν ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών διεξήγετο στις 13/12/2015, τότε υπήρχε πιθανολογούμενη αστοχία που μπορεί να έφθανε το 20 με 25%, ενώ αν μετατίθεντο οι εκλογές για επτά (7) ημέρες μπορούσε να εγγυηθεί η Vodafone ότι όλα θα κινήσουν «ρολόι» και αυτό βέβαια ευλόγως διότι η Vodafone ενώ βρισκόμασταν ήδη στις 3/12/2015 δεν είχε προβεί σε καμία ούτε καν προπαρασκευαστική ενέργεια που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο έργο , ενώ εμείς απασχολούμασταν επί 15 ημέρες με όλο το δυναμικό μας υλικοτεχνικό και ανθρώπινο ως εταιρεία για την ευόδωση και υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου .

Σύμφωνα μάλιστα με το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων φέρεται η Vodafone να απαντά θετικά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου: Δηλαδή με άλλα λόγια δημοσιοποίησε η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μια πρόσκληση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της προσχηματικά «για τα μάτια του κόσμου», άφησε την εταιρεία μας επί 15 μέρες με όλο το δυναμικό της να ασχολείται σε 24ωρη βάση με την υποβολή και επεξήγηση της σχετικής τεχνικής προτάσεως – προσφοράς και ενώ η τεχνική μας πρόταση εκρίθη άρτια αιφνιδίως ζήτησε από την εταιρεία Vodafone να αναλάβει το σχετικό έργο, η οποία και απεδέχθη την σχετική πρόταση.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου η πρόταση της Vodafone έχει οικονομικό κόστος που υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ, δηλαδή 150.000 ευρώ και πλέον υψηλότερο της δικής μας οικονομικής προσφοράς. Παράλληλα η εταιρεία Vodafone δεν αναλαμβάνει το έργο που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό για τη χρήση του συστήματος εφαρμογής, δηλαδή δεν αναλαμβάνει ούτε το κόστος των 1.900 περίπου ατόμων που απαιτούνται την ημέρα της διενέργειας των εκλογών ούτε επιπλέον την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών και ευκόλως γίνεται αντιληπτό κατά συνέπεια ότι η προσφορά της Vodafone και το συνολικό κόστος του έργου θα φτάσει περίπου στο 1.200.000 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για ένα κόστος διπλάσιο σε σχέση με τη δική μας προσφορά.
Επιχειρώντας η Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού που θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια των εκλογών και αναφερόμαστε σε έναν αριθμό ατόμων πλέον των 1.900 και προκειμένου να μην εμφανιστεί η τεράστια απόκλιση της οικονομικής προσφοράς της δικής μας σε σχέση με την οικονομική προσφορά της Vodafone και χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο ότι η τεχνική προσφορά της Vodafone είναι πλέον αξιόπιστη από τη δική μας, ισχυρίζεται δημοσίως ότι το ανωτέρω ανθρώπινο δυναμικό θα απαρτισθεί από εθελοντές, προφανώς οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα επιμορφωθούν και θα εκπαιδευτούν στις ανάγκες χρήσης του συστήματος εφαρμογής με άγνωστο τρόπο και άγνωστο από ποιον και άγνωστο και πότε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η εταιρεία μας απέστειλε στη Νέα Δημοκρατία και στους υποψήφιους Προέδρους την από 3/12/2015 επιστολή της διαμαρτυρόμενη καταρχήν για τον άκομψο τρόπο που πληροφορηθήκαμε μέσω του Τύπου την παντελώς αναιτιολόγητη απόρριψη της προσφοράς μας και παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί αναλυτική επί μακρόν επεξήγηση όλων των αιτημάτων που μας είχαν υποβληθεί από την τεχνική επιτροπή και από το τμήμα προμηθειών της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα επισημάναμε στη Νέα Δημοκρατία ότι το σύστημα που παρουσιάσαμε και προτείναμε χρησιμοποιεί τα πλέον ασφαλή πρωτόκολλα και όλος ο τεχνικός εξοπλισμός αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων έχει την υπογραφή ασφάλειας της Microsoft. Παράλληλα στο τμήμα προμηθειών της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ είχαμε καταθέσει όλα τα στοιχεία που μας είχαν ζητηθεί προς επιβεβαίωση της δυνατότητάς μας να εκτελέσουμε τα έργο, αλλά και τη συνέπεια μας προς το Ελληνικό Δημόσιο (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, ΦΕΚ δημοσίευσης ισολογισμών κλπ).

Παράλληλα επειδή δόθηκε η εικόνα από τη Νέα Δημοκρατία και διοχετεύτηκε στα μέσα ενημέρωσης ότι είμαστε μια μικρή και άσημη εταιρεία διευκρινίζουμε σε σχέση με το προφίλ της εταιρείας μας τα ακόλουθα:
Η Genius Systems “ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ” ιδρύθηκε το 1992. Ο βασικός στόχος ήταν η παροχή υπηρεσιών και συστημάτων υψίστης ασφαλείας και πληροφορικής σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Για την επίτευξη του προβλεπόμενου στόχου, συνέβαλαν εκτός της άρτιας τεχνικής υποστήριξης και η συνεχής αναζήτηση νέων τεχνολογικών λύσεων, καθώς και η εκτεταμένη έρευνα αγοράς, βρίσκοντας πάντα αξιόπιστους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Έχοντας εμπειρία άνω των είκοσι (20) ετών στην εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και διαχείρισης δεδομένων με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, δραστηριοποιήθηκε στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών έγκυρης και έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών σε συνδυασμό με το οικονομικότερο κόστος επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων, όπως και σε εξοπλισμό που στηρίζει και παρέχει λύσεις που βοηθούν στον αυτοματισμό των εργασιών.
Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, την οικονομία και την λειτουργικότητα, η Genius Systems και οι συνεργάτες της, μέσα από συνεχή εκπαίδευση αλλά και συνεχή αξιολόγηση των στελεχών της, έγινε επάξια, επίσημος διανομέας και εγκαταστάτης μεγάλων εταιρειών Hardware, επιλέγοντας μαζί τους, να παρέχει τα καταλληλότερα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται αυτοτελώς εδώ και 5 χρόνια με τη συγκεκριμένη εταιρική μορφή παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας, στα προϊόντα αυτοματισμού και στις τηλεπικοινωνίες.
Η εταιρεία ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ με την αρχική μορφή της προσωπικής εταιρείας ιδρύθηκε το 1999 και ταχύτατα εξελίχθηκε και κατέλαβε μία ισχυρή θέση στον τομέα της δραστηριοποίησής της. Στο πελατολόγιο της εταιρείας μας εντάσσεται ενδεικτικά η GANT, ARMANI, WIND, HONDA, DIESEL, TOMMY HILFIGER, LINEA ITALIA, MEDIA STORM , PEUGEOT , ένας μεγάλος αριθμός εργοστασίων, καταστημάτων, επιχειρήσεις όπως STARBUCKS , ANEK LINES, DΗL EXPRESS, DIA MARKET, INTERAMERICAN , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, HERMES HOTEL, έχουμε δε εκτελέσει και πλήθος δημοσίων έργων με απόλυτη επιτυχία και παράλληλα και ένα μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκών πάρκων.
Διαθέτουμε όλες τις κατά νόμο πιστοποιήσεις στον τομέα της δραστηριοποίησής μας. Είναι σαφές από τα ανωτέρω ότι η εταιρεία μας μόνο μικρή και άσημη δεν είναι, όπως θέλησε η Νέα Δημοκρατία να μας εμφανίσει στα μέσα ενημέρωσης. Ενδεικτικά ο κύκλος εργασιών μας τη χρήση 2011 με βάση τον ισολογισμό της 31/12/2011 ήταν της τάξεως του 1.000.000 ευρώ.

Περαιτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τον νόμο 4304 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α234 της 23/10/2014 και που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων προβλέπεται ότι τα πολιτικά κόμματα χρηματοδοτούνται από το κράτος προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρος των δαπανών τους: Σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον νόμο τακτική κρατική χρηματοδότηση που καταβάλλεται κατ΄ έτος στα κόμματα, η τελευταία χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των κομμάτων, αναφερόμαστε δε σε χρηματικά ποσά που αντλούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες που έχουμε αντλήσει η προκαταβολή που κατεβλήθη στη Vodafone για το συγκεκριμένο έργο τάξεως μεγέθους περίπου 170.000 ευρώ προέρχεται συνολικά από χρήματα της κρατικής επιχορήγησης.

Είναι σαφές από όλα τα παραπάνω ότι όλη η διαδικασία είναι πλήρης αδιαφάνειας και επιβάλλεται με δεδομένη την κατάσταση την οποία διέρχεται η χώρα μας και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε δημόσιο χρήμα για το συγκεκριμένο έργο να υπάρξει έλεγχος σε βάθος για την τυχόν διαπίστωση παρατυπιών ή ακόμη και παρανομιών. Επιβάλλεται παράλληλα η πλήρης ενεργοποίηση της Επιτροπής Ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 3 Α του ν.3113/2003 όπως ισχύει.
Επιβάλλεται επιπλέον πλήρης φορολογικός και λογιστικός έλεγχος του τρόπου διάθεσης της κρατικής επιχορήγησης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι η Νέα Δημοκρατία , όπως και όλα τα πολιτικά κόμματα είναι υπόχρεη σε τήρηση στην έδρα της λογιστικών βιβλίων Γ κατηγορίας , στα οποία σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 16 του ν.4304/2014 πρέπει να καταχωρούνται και να μηχανογραφούνται πλήρως και υποχρεωτικά κατά κατηγορίες και ξεχωριστά για κάθε έτος όλα τα έσοδα και οι δαπάνες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 3023/2002 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4304/2014 σε περίπτωση παραβάσεων επιβάλλεται πρόστιμο που φτάνει μέχρι το 10% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας προς το κόμμα κρατικής χρηματοδότησης, δηλαδή προβλέπονται πολύ αυστηρές κυρώσεις διοικητικής φύσεως σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που σχετίζονται με την κρατική επιχορήγηση. Παράλληλα σύμφωνα με το νέο άρθρο 25 Α που θεσπίσθηκε με το ν. 4304/2014 προβλέπονται ρητώς και αυστηρές ποινικές κυρώσεις σε βάρος των παραβατών οι οποίες ισχύουν ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του ως άνω νόμου.

Για όλα τα παραπάνω υποβάλλουμε την παρούσα αναφορά και ζητούμε να διενεργηθεί η έρευνα προς κάθε κατεύθυνση που να σχετίζεται με το περιεχόμενο της υπό κρίση αναφοράς μας, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση αξιοποίνων πράξεων σε ό,τι αφορά στην επιλογή από πλευράς της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της εταιρίας VODAFONE ως αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο, των κριτηρίων που οδήγησαν στην επιλογή αυτή, των κριτηρίων που οδήγησαν στην αναιτιολόγητη απόρριψη της προσφοράς μας και στον τρόπο χρήσης του δημοσίου χρήματος που λαμβάνει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μέσω της κρατικής επιχορήγησης, με δεδομένο ότι η επιλογή της VODAFONE επιβάρυνε το έργο σε ποσό τάξεως μεγέθους περίπου 600.000 ευρώ που ως επί το πλείστον θα προέλθει από την κρατική επιχορήγηση, καθώς είναι γνωστό ότι η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν διαθέτει καθόλου ρευστότητα, οφείλει δε ιλιγγιώδη ποσά σε Τράπεζες, στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο, έχουν δε προσφάτως εκδοθεί και δικαστικές αποφάσεις εναντίον της (ενδεικτικά η υπ’ αριθμ. 1741/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα μισθώσεων- με ενάγουσα την Ελένη Δαλακούρα) κατά τη διαδικασία της μισθώσεως, δεδομένου ότι η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν πληρώνει καν τα μισθώματα του χώρου, όπου ευρίσκονται τα γραφεία της.

Πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο μας διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Αγαπηνό του Τέλλου, ΑΜΔΣΑ: 12804, κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν, αρ. 10
Αθήνα, 10/12/2015
Η αναφέρουσα εταιρεία

Αποδεικνύεται πλήρως από τα ανωτέρω ότι υφίσταται νόμιμη αξίωσή μας κατά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Πλακιωτάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 197ΑΚ κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 198 ΑΚ όποιος κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζημία είναι υποχρεωμένος να την ανορθώσει και αν ακόμη η σύμβαση δεν καταρτίστηκε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 ΑΚ, κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβάσεως τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ενώ κατά την πρώτη παράγραφο του επόμενου άρθρου (198 ΑΚ), όποιος κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβάσεως προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζημία είναι υποχρεωμένος να την ανορθώσει και αν ακόμη η σύμβαση δεν καταρτίστηκε. Κατά την έννοια των άνω διατάξεων ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις υπάρχει και σε περίπτωση αυθαίρετης ματαιώσεως της καταρτίσεως τυπικής συμβάσεως καθόν χρόνον οι διαπραγματεύσεις είχαν ολοκληρωθεί και απέμενε μόνο η περιβολή του νόμιμου τύπου στην υπό κατάρτιση σύμβαση, για την οποία ο υπαίτιος της ματαιώσεώς της, είχε παράσχει στον αντιδιαπραγματευόμενο διαβεβαιώσεις περί του ότι η σύναψή της πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή ο υπαίτιος υποχρεούται ν’ανορθώσει τη ζημία που αντιδιαπραγματευομένου του που πίστευε στην κατάρτιση της συμβάσεως, αφού μέχρι της συνάψεως της συνεχίζεται το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η οφειλόμενη προς τούτο αποζημίωση (αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον) καλύπτει εκείνη την θετική και αποθετική ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με την διάψευση της εμπιστοσύνης του διαπραγματευομένου περί της συνάψεως ή της επικείμενης συνάψεως έγκυρης συμβάσεως εξ αιτίας της αποδοκιμαζόμενης συμπεριφοράς του αντιδιαπραγματευομένου.

Πράγματι, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ σαφώς συνάγεται ότι η καθιερούμενη από αυτές ευθύνη κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων προς σύναψη σύμβασης, το οποίο διαρκεί μέχρι της νομότυπης κατάρτισης της σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνεται και το προσύμφωνο, ή της οριστικής ματαίωσης αυτής, υφίσταται, όταν συντρέχει πταίσμα, ήτοι αθέτηση της επιβαλλόμενης από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς, όπως επί ματαίωσης κατάρτισης της σύμβασης καθ` όν χρόνο οι διαπραγματεύσεις είχαν τερματισθεί οριστικώς και δεν υπολειπόταν παρά μόνον η τυπική υπογραφή αυτής, περί της οποίας ο υπαίτιος της ματαίωσης είχε παράσχει σαφείς διαβεβαιώσεις στον αντισυμβαλλόμενο, ότι θα πρέπει να τη θεωρεί ως βεβαία, οπότε γεννάται υποχρέωση του ματαιώσαντος προς αποζημίωση του αντισυμβαλλομένου, για τη ζημία την οποία υπέστη ο τελευταίος και συγκεκριμένα για το αρνητικό της σύμβασης διαφέρον ή διαφέρον εμπιστοσύνης, ήτοι για τη ζημία την οποία υπέστη, επειδή πίστεψε στην κατάρτιση της σύμβασης και την οποία θα είχε αποφύγει, αν, τηρώντας στάση αρνητική, δεν προσερχόταν στις διαπραγματεύσεις και η οποία αποζημίωση περιλαμβάνει τόσο τη θετική ζημία (λ.χ. δαπάνες για την κατάρτιση της μη συναφθείσας τελικώς σύμβασης, δαπάνες ελέγχου τίτλων κι εκπόνησης προκαταρτικών σχεδίων και μελετών κλπ.), όσο και το διαφυγόν κέρδος, όπως στην περίπτωση απόκρουσης των διαπραγματεύσεων επί άλλης ευκαιρίας για τη σύναψη παρόμοιας σύμβασης, υπό τους ίδιους ή παραπλήσιους συγκριτικά όρους μ` εκείνους της ματαιωθείσας, εφόσον υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της επικαλούμενης ζημίας και της αντίθετης προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς του εναγομένου (βλ. ΑΠ 12/2006, ΑΠ 1242/2005, Δημοσ. Νόμος, ΑΠ 1678/2001, ΕλλΔνη 45.112, ΑΠ 1565/2000, ΕλλΔνη 42.1290, ΑΠ 309/1996, ΕλλΔνη 38.83, ΑΠ 1505/1988, ΝοΒ 38.62 ΕφΠειρ 256/2005, ΠειρΝ 2005.170 ΕφΑΘ 7315/1998, ΕλλΔνη 40.190, ΕφΑΘ 6504/1995, ΕλλΔνη 38.885, Εφθεσ 65/1994, Αρμ 1994.1134, ΕφΑΘ 4913/1991, ΕλλΔνη 33.881).

Κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της συμβάσεως (από την έναρξη των συνομιλιών μέχρι την κατάληξη της συμφωνίας) τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, όποιος δε στο στάδιο αυτό προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζημία υποχρεούται να τον αποζημιώσει και αν ακόμη σύμβαση δεν καταρτίστηκε. Η αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει τη θετική ζημία και την αποθετική, που τυχόν υφίσταται από την ίδια αιτία εκείνος που πίστεψε ως επικείμενη την κατάρτισή της (διαφέρον εμπιστοσύνης ή αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον). Ως ζημία κατά τις ανωτέρω διατάξεις, νοείται μόνο το αρνητικό διαφέρον, (διαφέρον διαψεύσεως εμπιστοσύνης), δηλαδή η θετική ή αποθετική ζημία που επήλθε στον παθόντα διότι πίστεψε, καλοπίστως, στη επικείμενη σύναψη της συμβάσεως, ενώ δεν νοείται ως ζημία το εκ της μη εκπληρώσεως της συμβάσεως απωλεσθέν διαφέρον (θετική ή αποθετική ζημία), διότι αυτό έχει διαφορετική γενεσιουργό αιτία. Στην έννοια του αρνητικού διαφέροντος υπάγονται, τόσο η ζημία εξαιτίας δαπανών στις οποίες ο παθών προέβη διότι πίστεψε ως επικείμενη τη σύναψη της συμβάσεως, όσο και η ζημία την οποία αυτός υπέστη, για τον ίδιο λόγο. από την απόκρουση άλλης ευκαιρίας για σύναψη όμοιας συμβάσεως με τους ίδιους ή ευνοϊκότερους όρους (βλ. και ΑΠ 1101/11, 1734/09, 1678/01, 752, 1346/00, 309, 764/96) [ΑΠ 280/2013].
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις πρέπει να υφίσταται στάδιο διαπραγματεύσεων προς σύναψη συμβάσεως, υπαίτιος συμπεριφορά που κρίνεται κατά την ΑΚ 330 και επέλευση ζημίας στο άλλο μέρος ως αποτέλεσμα της ανωτέρω υπαιτίου συμπεριφοράς, ενώ είναι αδιάφορο αν η σύμβαση δεν συνήφθη.
Η ανωτέρω ευθύνη συνίσταται σε υποχρέωση αποκατάστασης του διαφέροντος εμπιστοσύνης (αρνητικό διαφέρον) που περιλαμβάνει κατά τους γενικούς κανόνες τόσο τη θετική όσο και την αποθετική κατ΄ άρθρο 298 ΑΚ ζημία.
Εάν η ζημιογόνος συμπεριφορά οδήγησε σε ματαίωση της συνάψεως της συμβάσεως η αποζημίωση αντιστοιχεί κατά ποσό προς το θετικό διαφέρον, δηλαδή ο ζημιωθείς δικαιούται να ζητήσει να περιαχθεί στην ίδια θέση που θα ευρίσκετο, εάν η σύμβαση χωρίς την υπαίτια συμπεριφορά του ετέρου είχε συναφθεί. Ως προς την ύπαρξη της υπαιτιότητας ισχύει ο κανόνας της υποκειμενικής ευθύνης.

Η συμπεριφορά της ΝΔ έτσι όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω αντίκειται στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη, δεδομένου ότι η ΝΔ με την συμπεριφορά της οδήγησε την εταιρία μας να πιστέψει ότι η σύναψη της μεταξύ μας συμβάσεως ήτο βεβαία, συντρέχουν δε οι εκ του νόμου προϋποθέσεις για την θεμελίωση της ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις, δεδομένου μάλιστα και του γεγονότος ότι δεν επρόκειτο για διαπραγματεύσεις σε πρώιμο στάδιο, αλλά επρόκειτο ουσιαστικά για επίτευξη συμφωνίας με πλήρη αποδοχή της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς μας. Πλην όμως και ενώ αναμένετο διαδικαστικά και μόνον η υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, ένα βήμα δηλαδή ακριβώς πριν και την τυπική υλοποίηση και την τελείωση μιας πλήρους συμφωνίας όλως αιφνιδίως η ΝΔ υπαναχώρησε αναιτίως και πλήρως αναιτιολογήτως και χωρίς καν να μας γνωστοποιήσει την υπαναχώρησή της, την οποία πληροφορηθήκαμε το πρώτον από τα Μέσα Ενημέρωσης!!!

Με άλλα λόγια η αντίδικος μας χρησιμοποίησε, καρπώθηκε από εμάς όλα τα τεχνικά στοιχεία που χρειαζόταν, η εταιρία μας αναλώθηκε σε παροχή αναλυτικών επεξηγήσεων επί 15 και πλέον μέρες, χρησιμοποίησε το σύνολο του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της και στο τελευταίο ακριβώς στάδιο πριν την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως η ΝΔ αρνήθηκε αναιτιολόγητα και υπαιτίως [και παρά το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρίας μας είχε απολύτως εγκριθεί και η ΝΔ είχε λάβει γνώση όλων των στοιχείων (εμπιστευτικών και μη) της εταιρίας μας] να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και να υπογράψει τη σύμβαση με την εταιρεία μας για λόγους οι οποίοι μέχρι και σήμερα παραμένουν απολύτως άγνωστοι, καθώς μέχρι και σήμερα η ΝΔ δεν έχει καν προβεί σε κάποια επικοινωνία – επαφή μαζί μας προκειμένου να μας παράσχει στοιχειωδώς κάποια επεξήγηση για την όλως αιφνίδια αυτή μεταστροφή της συμπεριφοράς της.
Κατά τις ανωτέρω επικαλούμενες διατάξεις των άρθρων 197, 198 και 298 ΑΚ όποιος κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης ματαιώσει τη σύναψη αυτής με συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και προξενήσει έτσι υπαίτια ζημία σε εκείνον που πίστεψε ως επικείμενη την κατάρτισή της, συνδεόμενη αιτιωδώς η ζημία με την συμπεριφορά του, υποχρεούται να τον αποζημιώσει. Η αποζημίωση στην περίπτωση αυτή συνίσταται στο καλούμενο αρνητικό της σύμβασης διαφέρον και περιλαμβάνει κάθε ζημία του υπερθεματιστή, θετική και αποθετική (διαφυγόν κέρδος), η οποία συναρτάται με τη δημιουργία πεποίθησης για τη βέβαιη κατάρτιση της σύμβασης, όπως είναι υποβολή σε δαπάνες και η απώλεια ευκαιριών, όχι όμως και η ζημία από την μη εκπλήρωση της σύμβασης, αφού η ζημία αυτή προϋποθέτει καταρτισμένη σύμβαση (ΑΠ Α1΄ Πολιτικό Τμήμα 334/2015).

Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις γεννιέται σε περίπτωση αντίθετης προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη επιβλαβούς συμπεριφοράς κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων σύναψης της σύμβασης. Ιδίως γεννιέται, όταν ματαιώνεται η κατάρτιση της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και πριν από μόνη την υπογραφή της σύμβασης, για τη σύναψη της οποίας δόθηκαν σαφείς διαβεβαιώσεις από το ένα μέρος. Ο υπαίτιος της ματαίωσης της σύμβασης υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης (αρνητικό διάφεραν), λόγω διάψευσης της εύλογης εμπιστοσύνης του άλλου μέρους προς κατάρτιση της σύμβαση. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τόσο τη θετική όσο και την αποθετική ζημία.
Η αποζημίωση περιλαμβάνει το αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον ή διαφέρον εμπιστοσύνης, δηλαδή κάθε ζημία που θα αποφευγόταν αν ο άλλος τηρούσε αρνητική στάση ως προς την κατάρτιση της συμβάσεως και η οποία βρίσκεται σε πρόσφορο αιτιώδη σύνδεσμο με την ως άνω γενεσιουργό αιτία. Μπορεί δε η ζημία αυτή να είναι είτε θετική, όπως είναι οι δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη ο πιστεύσας στην κατάρτιση της συμβάσεως, είτε αποθετική, λόγω αποκρούσεως άλλης ευκαιρίας προς σύναψη παρόμοιας συμβάσεως με τους ιδίους ή ευνοϊκότερους όρους από εκείνης που ματαιώθηκε (Α.Π. 628/95 ΝοΒ 45-598, ΑΠ 1505/88 ΝοΒ 38-62, ΑΠ 1303/1984 ο.π. ΕφΑΘ 9538/1998).
Η από την ΑΚ 198 αποζημίωση, η οποία συνιστά πρωτογενή έννομη συνέπεια της παράβασης της συμπεριφοράς που επιβάλλεται κατά τις διαπραγματεύσεις (197 ΑΚ), καλύπτει το αρνητικό διαφέρον, δηλαδή κάθε ζημία που προήλθε κατά τις διαπραγματεύσεις από τη διάψευση της εμπιστοσύνης, αυτού που ζημιώθηκε χωρίς υπαιτιότητά του. Η αποζημίωση περιλαμβάνει την αποκατάσταση της θετικής και αποθετικής ζημίας(σελ. 827 Βαθρακοκοίλης Τόμος Α΄ΕΡΝΟΜΑΚ).

Στην υπό κρίση περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την στοιχειοθέτηση ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις (προσυμβατική ευθύνη) της ΝΔ από την οποία υποστήκαμε υπαιτίως ζημία, ήτοι :
α) συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, δηλαδή αντίθετη προς την επιβαλλόμενη στα μέρη συναλλακτική ευθύτητα και εντιμότητα κατά την αντίληψη έμφρονος συναλλασσομένου και επομένως παράνομη,
β) ζημία,
γ) υπαιτιότητα, για την οποία αρκεί και η κατ` άρθρ. 330 εδ β ΑΚ αμέλεια,
δ) αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ συμπεριφοράς και ζημίας και ε) στάδιο διαπραγματεύσεων.
Δεδομένου δε ότι εν προκειμένω υφίστατο περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού με κατάθεση προσφορών, λεκτέα τα ακόλουθα (σε σχέση με την αποκαταστέα ζημία μας) :
Από τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 ΑΚ, που προεκτέθηκαν, σε συνδυασμό προς εκείνες του άρθρου 298 ΑΚ και του άρθρου 5 Σ, συνάγονται τα εξής: Της συνάψεως κάποιας συμβάσεως ενδέχεται να προηγείται στάδιο διαπραγματεύσεων. Τούτο αρχίζει από τότε που λαμβάνει χώρα η σχετική συναλλακτική επαφή και λήγει είτε με τη σύναψη της συμβάσεως (ή του οικείου προσυμφώνου) είτε με τη ματαίωση της συνάψεως της συμβάσεως. Μετά την έναρξη αυτού του σταδίου ενδέχεται ο ένας των διαπραγματευομένων να προβεί σε δαπάνες για τη σύναψη της συμβάσεως και εντούτοις ο άλλος των διαπραγματευομένων να ματαιώσει αυτήν τη σύναψη. Ενόψει του ότι αυτός ο αντιδιαδιαπραγματευόμενοι έχει δικαίωμα να προβεί στην ως άνω ματαίωση, το οποίο πηγάζει από τη συνταγματικώς προστατευόμενη ελευθερία συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, οι ως ανωτέρω δαπάνες θα μείνουν να βαραίνουν εκείνον το διαπραγματευόμενο που τις πραγματοποίησε. Ωστόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων ενδέχεται να δημιουργηθεί μεταξύ των δύο ευθύνη προς αποζημίωση, μάλιστα δε στην πρακτική συνήθως με ευθυνόμενο αυτόν τον αντιδιαπραγματευόμενο που ματαιώνει τη σύναψη της συμβάσεως. Προϋποθέσεις για να γεννηθεί σε βάρος αυτού η εν λόγω ευθύνη είναι, πέραν της παρεμβολής του σταδίου των διαπραγματεύσεων, οι ακόλουθες:

α) Συμπεριφορά αυτού συναφής με τις διαπραγματεύσεις, που να είναι αφενός αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και αφετέρου υπαίτια, δηλαδή προερχόμενη από πρόθεση ή από αμέλεια αυτού. β)Ζημία εκείνου του διαπραγματευομένου, προκαλούμενη από τη διάψευση της εμπιστοσύνης εκείνου ότι θα συναφθεί η σύμβαση και, άρα, δυνάμενη να συνίσταται στις προμνημονευόμενες δαπάνες για τη σύναψη της συμβάσεως. Και γ)Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ως ανωτέρω συμπεριφοράς και της ως άνω ζημίας. Η δε εν λόγω συνάφεια συντρέχει, κατά τα γενικώς ισχύοντα περί πρόσφορης αιτιώδους συνάφειας, όταν η ως ανωτέρω συμπεριφορά ενείχε, εξαιτίας ιδίως μη παρεμβολής περιστάσεων απρόβλεπτων και ξένων προς τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, τη γενική τάση, κατά τις υποδείξεις της έλλογης ανθρώπινης πείρας, να ευνοήσει την επέλευση της ως άνω ζημίας. Παρέπεται ότι δαπάνες εκείνου του διαπραγματευομένου για τη σύναψη της συμβάσεως, συνδεόμενες με την προαναφερόμενη εμπιστοσύνη εκείνου και πραγματοποιούμενες πριν από την εκδήλωση της υπαίτιας και αντίθετης προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς του αντιδιαπραγματευομένου, δεν αποκλείονται ως ζημίες και άρα, ως στοιχεία θεμελιώσεως της υπό συζήτηση ευθύνης εξαιτίας παρεμβολής της εννοίας της αιτιώδους συνάφειας (βλ. ΑΠ 505/1988, 1303/1984, πρβλ. ΑΠ 969/1977). Αντίθετη εκδοχή οδηγεί, στην πρακτική, σε αχρήστευση της υπό συζήτηση προσυμβατικής ευθύνης, αφού συνήθως η ως άνω συμπεριφορά του αντιδιαπραγματευομένου εκδηλώνεται είτε λίγο πριν από τη ματαίωση συνάψεως της συμβάσεως είτε ταυτόχρονα με αυτήν τη ματαίωση και, άρα, πάντοτε μετά την πραγματοποίηση των ως ανωτέρω δαπανών, αυτή δε η αχρήστευση της ευθύνης δεν εναρμονίζεται με το σκοπό των υπό εξέταση διατάξεων. Εξάλλου, από την προεκτιθέμενη διάταξη εκδοτικού δικαίου του άρθρου 199 ΑΚ, σε συνδυασμό προς τις ως άνω παρατιθέμενες διατάξεις περί προσυμβατικής ευθύνης, συνάγεται ότι σε περίπτωση πλειστηριασμού για τη σύναψη συμβάσεως ισχύουν, ως προς αυτήν την προσυμβατική ευθύνη, όσα προαναφέρθηκαν, με μόνες ειδικές ρυθμίσεις αα)το ότι το στάδιο των διαπραγματεύσεων αρχίζει από τη διακήρυξη του οικείου διαγωνισμού και τελειώνει με την κατακύρωση ή τη ματαίωση του πλειστηριασμού, ββ)το ότι ο υπερθεματιστής δεσμεύεται, κατά την προσφορά του, ωσότου προταθεί πιο συμφέρουσα για τον αντιδιαπραγματευόμενο προσφορά ή επέλθει από αυτόν, ματαίωση του πλειστηριασμού και γγ)το ότι η προαναφερόμενη εμπιστοσύνη περί μέλλουσας συνάψεως της συμβάσεως οπωσδήποτε αφορά τον υπερθεματιστή που τελικά προτείνει την πιο συμφέρουσα για τον αντιδιαπραγματευόμενο προσφορά.

Η ζημία την οποία υποστήκαμε από την ανωτέρω συμπεριφορά της καθ΄ ής αναλύεται ως ακολούθως:
Αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν : 3.500ε.
Αμοιβές και δαπάνες του προσωπικού που ασχολήθηκε υπερωριακά επί σχεδόν 24ωρου βάσεως επί 10ημέρου, με την ειδικότητα των αναλυτών, προγραμματιστών τηλεπικοινωνιακών, διαχειριστών, διοικητικού προσωπικού ως και των υπεργολάβων της εταιρίας μας : 90.000ε.

Ήτοι η ζημία που υπέστη η εταιρία μας ανέρχεται στο ποσό των 93.500 ευρώ.

Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανωτέρω συμπεριφορά της καθ΄ ής δεν περιορίζεται σε ευθύνη κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων , αλλά πληροί και τις προϋποθέσεις παρανόμου πράξεως και ταυτόχρονα αδικοπραξίας.
Συνεπώς συντρέχουν και οι προϋποθέσεις του άρθρου 299 ΑΚ σύμφωνα με το οποίο για μη περιουσιακή ζημία οφείλεται χρηματική ικανοποίηση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
Σύμφωνα με τη παγία θεωρία και νομολογία μπορεί να επιδικαστεί ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και στην περίπτωση της ευθύνης από διαπραγματεύσεις: Δηλαδή για αυτόν τον σκοπό θα απαιτηθεί αδικοπραξία που βασικά θα συντρέχει, αφού η αντισυναλλακτική συμπεριφορά θα πρέπει να κριθεί παράνομη πράξη και επίρριψη στον ζημιωθέντα του βάρους της αποδείξεως για την υπαιτιότητα.
Στην υπό κρίση περίπτωση ο τρόπος δημοσιοποίησης της απόρριψης της προσφοράς μας και οι χαρακτηρισμοί που απεδόθησαν στην εταιρεία μας με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και που είδαν το φως της δημοσιότητας σε πλήθος δημοσιευμάτων του Τύπου με κυρίαρχους χαρακτηρισμούς τους «μικρή, άσημη και αναξιόπιστη εταιρεία» προσέβαλαν βάναυσα τη φήμη, το κύρος και την επαγγελματική υπόσταση, φήμη και πίστη της εταιρείας μας και υφίσταται συνεπώς αξίωση για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έχουμε υποστεί από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λαμβανομένου του είδους και της έντασης της προσβολής, του βαθμού πταίσματος της ΝΔ, της ζημίας που επήλθε στην εταιρία μας, της έκτασης της δημοσιοποίησης του θέματος καθώς δημοσιοποιήθηκαν δηλώσεις της ΝΔ δυσφημιστικές για την εταιρία μας μέσω του Τύπου σε όλη την επικράτεια, αποτιμάται στο ποσό των 400.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται απολύτως εύλογο.

Σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστό και έχουν δει το φως της δημοσιότητας ότι υφίστανται σοβαρότατες ληξιπρόθεσμες οφειλές της Νέας Δημοκρατίας προς το ΙΚΑ που υπερβαίνουν τις 360.000 ευρώ, καθώς και δανειακές υποχρεώσεις που δεν εξυπηρετούνται. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία φέρεται να οφείλει σε ελληνικές τράπεζες πάνω από 270.000.000,00 ευρώ. Το 2012 σε μία περίοδο περιορισμένης ρευστότητας η Νέα Δημοκρατία έλαβε περαιτέρω τραπεζική χρηματοδότηση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ .
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον ισολογισμό εσόδων – δαπανών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας με βάση το άρθρο 18 του ν. 3023/2002 και του ν.3242/2004 το έτος 2014 στο κλείσιμο της χρονιάς του 2014 η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 12.127.115,27 ευρώ από τα οποία η κρατική επιχορήγηση είναι περίπου τα μισά και συγκεκριμένα 5.787.770,30 ευρώ. Παράλληλα την ίδια περίοδο το σύνολο των δαπανών της ανέρχεται σε 20.073.146,52 ευρώ και βέβαια ο σχετικός ισολογισμός εσόδων – δαπανών που αναφέρεται θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές ως προς τη βασιμότητα και την ακρίβεια των επιμέρους αναφερομένων κονδυλίων .

Έτι περαιτέρω η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχει και μισθωτικές οφειλές, καθώς έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις μισθωτικών διαφορών (1741/2015 και 1028/2015 ΜΠΑ) κατά της καθ΄ ής, οι οποίες δέχονται τις αγωγές των εναγόντων και από τις οποίες πιστοποιείται ότι το ως άνω υπερχρεωμένο, όπως αποδεικνύεται, κόμμα χρωστάει μέχρι και τα μισθώματα του χώρου που στεγάζονται τα γραφεία της.

Αποδεικνύεται πλήρως κατά συνέπεια ότι η αξίωσή μας βρίσκεται σε μέγιστο κίνδυνο και συντρεχόντων των στοιχείων του κινδύνου και του κατεπείγοντος θα πρέπει να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας ευρισκομένης στα χέρια της καθ΄ ής ή και τρίτων του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβανομένων και ειδικών περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ προς διασφάλιση της επίδικης απαιτήσεώς μας μετά τόκων και εξόδων, προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της τακτικής αγωγής μας .

Επειδή περαιτέρω πρέπει στα πλαίσια προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης και δεδομένης της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού με την κατά νόμο κρατική επιχορήγηση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και τη χρησιμοποίηση χρημάτων εκ της κρατικής επιχορήγησης για τις ανάγκες της συμβάσεως της καθ΄ ής με τη Vodafone, αλλά και του γεγονότος της πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης της καθ’ ης και της αποξένωσής της από σημαντικού ύψους χρηματικά ποσά σε συμμόρφωση προς την σύμβασή της με την Vodafone και ενώ εκκρεμεί η ανωτέρω απαίτησή μας, πρέπει να απαγορευθεί επί του παρόντος η διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας που είναι προγραμματισμένες για τις 20/12/2015 και να υποχρεωθεί η καθ΄ ής να προσκομίσει στο Δικαστήριο και να επιδείξει αντίγραφο της συμβάσεως που έχει υπογράψει με τη Vodafone και η οποία βρίσκεται στην κατοχή της πάντα προσωρινά και μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της τακτικής αγωγής μας.

Επειδή νομίμως αιτούμαστε την επίδειξη του εγγράφου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 902 ΑΚ και 450 παρ. 1 ΚΠολΔ από τις οποίες συνάγεται ότι καθένας μπορεί να ζητήσει από τρίτο ή τον αντίδικό του την επίδειξη κάθε εγγράφου, που ο τελευταίος κατέχει και μπορεί να χρησιμεύσει προς απόδειξη των ισχυρισμών του, έστω και ως τεκμήριο (ΕφΑθ 1145/1975 Αρμ 26, 292, ΜΠΚερκύρας 1422/2003 (ασφ. μέτρα) Νόμος).

Επειδή η υποχρέωση για επίδειξη εγγράφων αποτελεί ειδική εκδήλωση που απορρέει από το γενικό κανόνα για την παροχή πληροφοριών και αποσκοπεί στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Επειδή στα πλαίσια των ανωτέρω αιτημάτων μας πρέπει να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή που να απαγορεύει τη νομική και πραγματική μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της ΝΔ προσωρινά μέχρι τη συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως και να απαγορεύει προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, που είναι προγραμματισμένες για τις 20/12/2015.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτησή μας.
Να διαταχθούν τα προσήκοντα ασφαλιστικά μέτρα.
Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας ευρισκομένης στα χέρια της καθ΄ ής ή και τρίτων του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβανομένων και ειδικών περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ προς διασφάλιση της επίδικης απαιτήσεώς μας μετά τόκων και εξόδων, προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της τακτικής αγωγής μας.
Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή που: α) να απαγορεύει προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, που είναι προγραμματισμένες για τις 20/12/2015 και β) να απαγορεύει την νομική και πραγματική μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της ΝΔ προσωρινά μέχρι τη συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως .
Να καταδικασθεί η καθ΄ ής στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και αμοιβή του Πληρεξουσίου Δικηγόρου μας.

Αθήνα, 10/12/2015
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

 

Σχετικά Νέα