Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

oaedΑπό σήμερα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη δράση  του ΟΑΕΔ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ και στοχεύει στη στήριξη 12.700 εργαζόμενων, επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, απευθύνεται:

(α) σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1η/1/2014 και

(β) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1η/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.

Περιλαμβάνει την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού) και την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Σχετικά Νέα