Επιδόματα από τον e-ΕΦΚΑ: Ποιοι θα πληρωθούν αύριο

Έρχεται νέα πληρωμή επιδομάτων και παροχών αύριο, 14 Σεπτεμβρίου από τον e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για τα επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και τα έξοδα κηδείας τα οποία θα καταβάλλει ο Φορέας σε 228 δικαιούχους. Σημειώνεται ότι θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 248.616 ευρώ.

 Tι πρέπει να γνωρίζετε για τα επιδόματα

Οι δικαιούχοι των επιδομάτων θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Α. Το επίδομα κυοφορίας 

Υπενθυμίζεται πως οι ασφαλισμένες μητέρες για να λάβουν το επίδομα κυοφορίας και λοχείας έπρεπε να είχαν δηλώσει το διάστημα που απουσίαζαν από την εργασία τους λόγω μητρότητας . Και η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν ο εργοδότης τους επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά πως δεν εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας). Η αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) έπρεπε να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Σε περιπτώσεις που οι ασφαλισμένες δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά, θα έπρεπε να επισκεφτούν την Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους.

Β. Το επίδομα ασθενείας

Οι ασφαλισμένοι για να πάρουν το εν λόγω επίδομα έπρεπε να δηλώσουν το διάστημα που απουσίασαν από την εργασία τους λόγω ασθένειας. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται όταν ο εργοδότης επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά πως δεν εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους.

Γ. Το επίδομα ατυχήματος για μισθωτούς και μη 

1.Ποιοι δικαιούνται επίδομα ατυχήματος;

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι των παρακάτω ενταχθέντων φορέων στον e – ΕΦΚΑ :

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

τ. ΤΑΞΥ

και οι  μη μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ .

2.Πόσες ημέρες επιδότησης δικαιούμαι ετησίως;

Μισθωτοί 

Για το τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η επιδότηση μπορεί να συνεχισθεί μέχρι το ανώτατο όριο επιδότησης (ήτοι : 182 ημέρες ή 360 ή 720 που είναι το ανώτατο όριο επιδότησης).
Για το τ. ΤΑΞΥ, η επιδότηση μπορεί να συνεχισθεί μέχρι το ανώτατο όριο επιδότησης ήτοι 360 ημέρες.

Μη μισθωτοί 

Το επίδομα ατυχήματος καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος να ασκήσει το επάγγελμά του από την υγειονομική επιτροπή και μέχρι τέσσερις (4) μήνες κατ’ ανώτατο όριο (έως 120 μέρες).

Δ. ‘Εξοδα κηδείας 

Ο επιμεληθείς για την τελετή (κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης) έπρεπε να είχε υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του Φορέα ή μισθωτού ασφαλισμένου. Θα πρέπει  να έχει εκδοθεί, από την επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή, το παραστατικό για τις δαπάνες με τα στοιχεία σας (ΑΦΜ). Επιπλέον θα έπρεπε η επιχείρηση να έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά το παραστατικό, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ «Παραστατικά Εξόδων Κηδείας», που βρίσκεται πιο κάτω στην παρούσα σελίδα

Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ο θανών είναι συνταξιούχος των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και στις περιπτώσεις που ο θανών είναι μισθωτός ασφαλισμένος τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα