120 δόσεις: Τι πρέπει να προσέξετε – Αναλυτικός οδηγός

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την υποβολή της αίτησης για την ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ποιοι χάνουν τη ρύθμιση και ποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τις δόσεις. Αναλυτικά όλα τα σημεία στα οποία πρέπει να δώσετε προσοχή.

Τι συμβαίνει με όσους έχουν κάνουν ρύθμιση 90 δόσεων
Όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr, σε περίπτωση που εντάξετε τις οφειλές σας στην παρούσα ρύθμιση, σε 90 δόσεις στην συνέχεια δεν έχετε το δικαίωμα να αυξήσετε τις δόσεις. Παρέχεται μόνο η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των δόσεων με αναπροσαρμογή του ποσού αυτών και με ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες,αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα.

Από την άλλη, μπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ενεργής ρύθμισης στις νέες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, δικαιώματα και ευεργετήματα που απορρέουν από την προηγούμενη ρύθμιση θα χαθούν.

Οι οφειλές που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) μπορούν να ενταχθούν υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση

Δεν εντάσσονται οφειλές από προαιρετική συνέχιση ασφάλισης και αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

Για οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο από την ατομική ασφάλιση όσο και από την απασχόληση εργαζομένων ρυθμίζονται αυτοτελώς. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο ΕΦΚΑ. Για τις εργοδοτικές υποχρεώσεις, θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύνδεσμο «ΚΕΑΟ».

Πότε και ποιοι χάνουν την ρύθμιση
Η ρύθμιση χάνεται όταν: α) το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της ρύθμισης υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις. β) δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019. Ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά την ετήσια εκκαθάριση στο τέλος του χρόνου.

Αν χαθεί η ρύθμιση η οφειλή αναβιώνει με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που ήταν πριν από την ημερομηνία υπαγωγή στη ρύθμιση. Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι της νέας ρύθμισης θα αφαιρεθούν.

Επίσης, η απώλεια της ρύθμισης επιφρει άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων, καθώς και επιδίωξη είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

Σχετικά Νέα