120 δόσεις: Τι φέρνει η νέα ρύθμιση – Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Με χαµηλότερα ελάχιστα µηνιαία ποσά, µειωµένο ετήσιο επιτόκιο και κατάργηση των εισοδηµατικών κριτηρίων αναµένεται να κατατεθεί σήµερα το φορολογικό νοµοσχέδιο στη Βουλή που θα περιλαµβάνει τις αλλαγές στη ρύθµιση των 120 δόσεων. Μάλιστα, εξετάζεται επίσης η «επιβράβευση» των συνεπών οφειλετών µε επιστροφή µέρους των τόκων. Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να µπουν στη ρύθµιση όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες που έχουν οφειλές και να παραµείνουν µέχρι τέλους σε αυτήν.

Πιο αναλυτικά, µε το… πολυαναµενόµενο, από χιλιάδες οφειλέτες, νοµοσχέδιο:

Μειώνεται το ελάχιστο ποσό της δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ. Με τη µείωση αυξάνεται ο αριθµός των δόσεων στις οποίες µπορεί να ρυθµίσει κάθε φορολογούµενος την οφειλή του προς τη φορολογική διοίκηση, δίνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα στους µικροοφειλέτες να ρυθµίσουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις. Για παράδειγµα, έστω ένας φορολογούµενος που έχει εισόδηµα 30.000 ευρώ και χρέος 6.000 ευρώ: Με την αρχική ρύθµιση που είχε εισοδηµατικά κριτήρια, θα πλήρωνε 51 δόσεις των 116,67 ευρώ τον µήνα. Με τις αλλαγές που προωθεί το οικονοµικό επιτελείο στο φορονοµοσχέδιο, θα µπορεί να ρυθµίσει το χρέος του σε 120 δόσεις των 50 ευρώ τον µήνα.

  1. Μειώνεται το ετήσιο επιτόκιο της ρύθµισηςαπό το 5% στο 3%. Με τη µείωση αυτή συρρικνώνεται το συνολικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο οφειλέτης έως την ολοκλήρωση της ρύθµισης και την ολική εξόφληση.
  2. Εντάσσονται χωρίς κριτήρια στη ρύθµιση των 120 δόσεων όλες οι επιχειρήσεις που έχουν βασική οφειλή έως 1 εκατοµµύριο ευρώ.
  3. Αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα µέτρα αναγκαστικής είσπραξης για όσους εντάσσονται και παραµένουν στη ρύθµιση.
  4. Επίσης, προβλέπεται η θέσπιση νέας πάγιας ρύθµισης των οφειλών προς την Εφορίασε περισσότερες δόσεις, προκειµένου να διευκολυνθούν όσοι έχουν δυσκολίες στην αποπληρωµή των οφειλών τους προς το Δηµόσιο.

Το νέο σχέδιο θα προβλέπει τον διαχωρισµό των οφειλών των φορολογουµένων σε τακτικές (φόρος εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ) και έκτακτες (φόρος κληρονοµιάς). Στις τακτικές οφειλές θα προβλέπεται η χορήγηση υπό προϋποθέσεις ακόµα και διπλάσιου αριθµού δόσεων για την εξόφλησή τους (στις 24 από 12 µηνιαίες δόσεις που είναι σήµερα). Αναφορικά µε τις έκτακτες οφειλές, οι φορολογούµενοι θα µπορούν να τις εντάξουν µέχρι και σε 36 δόσεις.

untitled.png

Σχετικά Νέα