Όμιλος Υγεία: Αύξηση των EBITDA και του κύκλου εργασιών το 9μηνο του 2018

Αύξηση 23.5% σημείωσαν τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εξακολουθούν να καταγράφουν ανοδικούς ρυθμούς του Ομίλου Υγεία με το εν λόγω μέγεθος να διαμορφώνεται στα 27,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 161,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 6,2%.

table11

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ενδιάμεσων περιόδων 30.09.2018 και 30.09.2017 περιλαμβάνουν τις περικοπές στην τιμολόγηση των νοσηλίων και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (ήτοι rebate και claw-back ) οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α¶ 167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σχετικά Νέα