Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ ÔÇÓ ÐÍÐ ÃÉÁ ÔÁ ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÁ ÔÙÍ ÄÇÌÙÍ (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)Δεκτό με συντριπτική πλειοψηφία έγινε επί της αρχής του στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την «κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της».
Υπέρ της αρχής του σχεδίου νόμου, η συζήτηση του οποίου θα ολοκληρωθεί αύριο με την ψήφιση του και επί των άρθρων, τάχθηκαν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής.

Το σχέδιο νόμου

Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την αντιμετώπιση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως αυτόνομης παραγωγικής δραστηριότητας, που μπορεί να αναλαμβάνεται από όλους τους πολίτες σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες.

«Με τις διαφοροποιήσεις που φέρνουμε στο νόμο», διευκρίνισε η αναπληρώτρια υπουργός «ανοίγει ο χώρος σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες».

Το νομοσχέδιο εισάγει μεταξύ άλλων ένα νέο νομικό πρόσωπο, τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων, που πρόκειται για συνεταιριστική σύμπραξη τριών τουλάχιστον φυσικών προσώπων.
Ειδικότερα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, φορέας κοινωνικής οικονομίας είναι κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί μεταξύ άλλων με βάση τις εξής αρχές:

– Δημοκρατική λειτουργία: «Ένα μέλος μία ψήφος».

– Κανόνες στη διανομή κερδών: Το 35% μοιράζεται στους εργαζόμενους, εκτός αν τα 2/3 της γενικής συνέλευσης αποφασίσουν να κρατήσουν αυτό το ποσοστό για επανεπένδυση στην επιχείρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

– 10%-30% αποδίδεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας.

– Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη σύσταση φορέων.

Σχετικά Νέα