Ψήφισμα και σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον «υβριδικό πόλεμο»

Ψήφισμα και σύσταση σχετικά με την καταπολέμηση του λεγόμενου «υβριδικού πολέμου», υιοθέτησε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την εαρινή της σύνοδο (23-27/4), κατόπιν εισήγησης του Λετονού βουλευτή Μπόρις Σίλεβιτς, που ενέκρινε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

Στη σχετική Έκθεση σημειώνεται με ανησυχία ότι σήμερα τα κράτη αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο το φαινόμενο του «υβριδικού πολέμου» (hybrid war), το οποίο δημιουργεί ένα νέο είδος απειλής που βασίζεται σε ένα συνδυασμό στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων, όπως οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο (γνωστές ως ηλεκτρονικές επιθέσεις), οι μαζικές εκστρατείες παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των «ψευδών ειδήσεων» – ιδίως μέσω των κοινωνικών μέσων – οι διαταραχές στις επικοινωνίες κ.ά.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός του «υβριδικού πολέμου» ούτε σχετική νομοθεσία.

Η Έκθεση τονίζει ότι, παρά την πολυπλοκότητα του «υβριδικού πολέμου», οι «υβριδικοί αντίπαλοι» δεν λειτουργούν σε νομικό κενό και ότι το σχετικό εσωτερικό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, «ισχύουν για τις πράξεις τους». Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης καλούνται να απέχουν από τη χρήση «υβριδικού πολέμου» στις διεθνείς σχέσεις τους και να σέβονται πλήρως τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με το αντικείμενο και το σκοπό τους, μη εκμεταλλευόμενα καταχρηστικά τα κενά ή τις αμφισημίες του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εντείνουν τη διεθνή συνεργασία προκειμένου να εντοπίσουν τους υβριδικούς αντιπάλους και όλους τους τύπους απειλών υβριδικού πολέμου, καθώς και να θεσπίσουν ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο.

Στη σύσταση σημειώνεται ότι η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει:

-Να διεξάγει μελέτη για τις απειλές υβριδικού πολέμου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μη στρατιωτικά μέσα, προκειμένου να εντοπίσει νομικά κενά και να αναπτύξει κατάλληλα νομικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης νέας σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το θέμα αυτό.

-Να αναπτύξει αρχές για την κανονιστική μεταρρύθμιση των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών χωρίς ψευδές και παραπλανητικές ειδήσεις που να αλλοιώνουν τη κοινή γνώμη κατά τις εκλογικές διαδικασίες.

-Να αναπτύξει αρχές για την κανονιστική μεταρρύθμιση των πλατφορμών κοινωνικών μέσων, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

-Να εξετάσει την πρακτική των κρατών για την αντιμετώπιση των απειλών υβριδικού πολέμου, με σκοπό τον προσδιορισμό των νομικών προτύπων και ορθών πρακτικών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης αυτών των πρακτικών με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

-Να εντατικοποιήσει τη συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

-Να προωθήσει την επικύρωση από τα κράτη-μέλη και τρίτα κράτη, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο.

-Να εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και να εξετάσει αν μπορεί να βελτιωθεί.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Νέα