Δημοσιεύθηκε στις: Κυ, Ιούν 5th, 2016

Χ.Σταϊκούρας:«Η κυβέρνηση χωρίς ηθικές αναστολές και ιδεολογικές συντεταγμένες ψηφίζει τα πάντα»

Ï ÁíÕÐÏÉÊ ×ñÞóôïò Óôáúêïýñáò óôç óçìåñéíÞ óõíÝíôåõîç ôýðïõ üðïõ ðáñïõóßáóå ôá áðïôåëÝóìáôá 12ìÞíïõ ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, Ôñßôç 14 Éáíïõáñßïõ 2014. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò

«Η κυβέρνηση χωρίς ηθικές αναστολές και ιδεολογικές συντεταγμένες ψηφίζει τα πάντα» αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της ΝΔ και βουλευτής Φθιώτιδας επισημαίνει πως παρά τα σκληρά μέτρα η κυβέρνηση θα πάρει 7,5 δισ. ευρώ, ενώ η αρχική συμφωνία προέβλεπε ότι το ποσό που θα έπρεπε να εκταμιευθεί με το κλείσιμο της αξιολόγησης θα έφτανε τα 15 δισ. «Αυτό δεν θα το έλεγε κανείς και επιτυχία…» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Επίσης, κατηγορεί την κυβέρνηση πως με τη στρατηγική της στερεί ρευστότητα από την ελληνική οικονομία, μιλά για πολιτικό θράσος της κυβέρνησης, ενώ κατηγορεί ανοιχτά τον πρωθυπουργό πως απατά τον ελληνικό λαό.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo