Χ. Θεοχάρης: Ερωτήσεις σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης, με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή, αναδεικνύει τις σημαντικές ανατιμήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της μη εκκαθάρισης των ποσών για Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που αφορούν την περίοδο 2012-2015, στις οποίες προτίθεται να προβεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) ζητώντας να της καταλογιστούν 700 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

-Για ποιον λόγο η ΔΕΗ Α.Ε. προτίθεται να προβεί σε αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος με βάση υψηλές τιμές υγρών καυσίμων τη στιγμή που το κόστος πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση με τα έτη 2011-2013;

-Υφίσταται πρόθεση για αλλαγή του τρόπου χρέωσης για τις ΥΚΩ ώστε αφενός να γίνει δικαιότερη κατανομή των οικονομικών βαρών και αφετέρου να πάψει να εκλαμβάνεται ως φόρος ή τέλος;

-Με ποιον τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε την στρέβλωση στην αυξημένη συνολική χρέωση καταναλωτών που υπερβαίνουν τις 2.000 kwh για μόλις λίγες επιπλέον kwh; Προτίθεστε να διορθώσετε την εν λόγω προβληματική χρέωση με νομοθετική πρωτοβουλία;

Σχετικά Νέα