Χ. Θεοχάρης: Εκσυχρονίστε το νομοθετικό πλαίσιο για την ελληνική ζυθοποιία

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή την προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ζυθοποιίας. Μάλιστα, η εγχώρια παραγωγή μπίρας είναι δυνατόν να ενισχυθεί χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Προϋπόθεση, αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο και στηρίζεται σε βασιλικό διάταγμα που θεσπίστηκε πριν από 95 χρόνια, το οποίο περιορίζει την εξέλιξη του καθώς απαγορεύει ρητά την επέκταση σε προϊόντα όπως στην παραγωγή μηλίτη.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους συναρμόδιους υπουργούς:

-Προτίθεται το υπουργείο Οικονομικών να εισαγάγει διάταξη ώστε να καταργηθεί ο αναχρονιστικός Νόμος 2963/1922 ο οποίος απαγορεύει την παραγωγή μηλίτη από τα ελληνικά ζυθοποιεία;

-Ποιος ο προγραμματισμός για την υπαγωγή των ζυθοποιείων σε επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και για την παροχή κινήτρων όσον αφορά στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που σχετίζονται με την παραγωγή της μπίρας;

-Υφίσταται πρόθεση για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην μπίρα στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου ώστε να καταστεί ανταγωνιστική έναντι ξένων προϊόντων και να επεκταθεί ο κύκλος εργασιών του κλάδου;

-Ποιες οι ενέργειες για την προώθηση της συμβολαιακής καλλιέργειας ώστε να υπάρξει βέλτιστη διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την βιομηχανία τροφίμων μέσα από την καλλιέργεια κριθαριού για την παραγωγή μπίρας και μήλου για την παραγωγή μηλίτη;

Tο πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 22.6.2017
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: «Προβλήματα που Αντιμετωπίζει ο Κλάδος της Ελληνικής Ζυθοποιίας»

Η ελληνική ζυθοποιία συνιστά δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας καθώς η συνεισφορά του στα φορολογικά έσοδα κατά την τελευταία πενταετία υπολογίζεται σε 1,9 δισ. ευρώ, ενώ οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 2 χιλιάδες και 61 χιλιάδες αντίστοιχα.

Η αύξηση από 1/6/2016 κατά 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) οδήγησε στην μείωση της ζήτησης στα προϊόντα ζύθου για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 κατά περίπου 15% με προοπτικές περαιτέρω μείωσης τα προσεχή 2 με 3 χρόνια. Η εκτιμώμενη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας καθώς και σε μη είσπραξη από το κράτος των προϋπολογιζόμενων εσόδων από τον ΕΦΚ τα οποία μόνο για το 2016 ανήλθαν σε 160 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση της ανάπτυξης της ζυθοποιίας προϋποθέτει τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο και στηρίζεται στο βασιλικό διάταγμα Ν. 2963/1922 που θεσπίστηκε 95 χρόνια πριν και το οποίο περιορίζει την εξέλιξη του καθώς απαγορεύει ρητά την επέκταση σε προϊόντα όπως στην παραγωγή μηλίτη. Σημειωτέον δε ότι η παραγωγή μηλίτη είναι τεχνικά εφικτό να πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Πάτρα όπως πολλάκις έχει επισημάνει το διευθυντικό σχήμα της εταιρίας προσελκύοντας νέες επενδύσεις και σηματοδοτώντας νέες συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς οι οποίοι θα αποκτήσουν κίνητρα για την καλλιέργεια κατάλληλων ποικιλιών μήλων.

Η ενίσχυση της ανάπτυξης της ζυθοποιίας προϋποθέτει την προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως η δημιουργία ευέλικτου πλαισίου για τη χρήση πρώτων υλών και την ανεμπόδιστη χρήση φρούτων στην παραγωγή μπίρας. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι θα τονωθεί η απορρόφηση της παραγωγής ελληνικών φρούτων, καθώς και η ανάπτυξη προϊόντων ελληνικής ταυτότητας προσφέροντας πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων και ως εκ τούτου μερίδιο στις εξαγωγές.

Επειδή ο κλάδος της ζυθοποιίας μπορεί να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία στηρίζοντας την ανάπτυξη,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

– Προτίθεται το υπουργείο Οικονομικών να εισαγάγει διάταξη ώστε να καταργηθεί ο αναχρονιστικός Νόμος 2963/1922 ο οποίος απαγορεύει την παραγωγή μηλίτη από τα ελληνικά ζυθοποιεία;

– Ποιος ο προγραμματισμός για την υπαγωγή των ζυθοποιείων σε επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και για την παροχή κινήτρων όσον αφορά στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που σχετίζονται με την παραγωγή της μπίρας;

– Υφίσταται πρόθεση για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην μπίρα στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου ώστε να καταστεί ανταγωνιστική έναντι ξένων προϊόντων και να επεκταθεί ο κύκλος εργασιών του κλάδου;

– Ποιες οι ενέργειες για την προώθηση της συμβολαιακής καλλιέργειας ώστε να υπάρξει βέλτιστη διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την βιομηχανία τροφίμων μέσα από την καλλιέργεια κριθαριού για την παραγωγή μπίρας και μήλου για την παραγωγή μηλίτη;

– Ποια τα παραγωγικά αποτελέσματα των Πειραματικών Αγρών για την ανάδειξη νέων αποδοτικότερων ποικιλιών κριθαριού, και ποιες οι ενέργειες των συναρμόδιων υπουργείων σας για τη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄Αθήνας

Σχετικά Νέα