Χρ. Βερναρδάκης: Πανικός στα φασιστοειδή κυκλώματα ορισμένων εργολαβικών εταιρειών καθαρισμού

Τις αντιδράσεις στη νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα σύναψης, από όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και τα εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης κτιρίων σχολιάζει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης.

 

Σχετικά Νέα