Χριστοδουλοπούλου:Αναγκαία η δημιουργία υπηρεσιών πρώτης υποδοχής μεταναστών σε όλα τα νησιά

Ôáóßá ×ñéóôïäïõëïðïýëïõ, ÁíáðëçñùôÞò Õðïõñãüò ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò ôçò  ÊõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË  (EUROKINISSI/ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ)

Η αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου σε δηλώσεις της στην εφημερίδα  “Αυγή” τόνισε πως είναι αναγκαία η δημιουργία υπηρεσιών πρώτης υποδοχής μεταναστών σε όλα τα νησιά.

Συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια υπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση σχεδιάζει την οργάνωση καταυλισμών σε διάφορα σημεία της χώρας, ώστε να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες φιλοξενίας, να αυξήσει τις δυνατότητες και το προσωπικό των υπηρεσιών ασύλου προκειμένου οι αιτούντες άσυλο να μπορούν να διεκπεραιώνουν τα αιτήματά τους σε εύλογο χρόνο.

Παράλληλα,εξήγησε ότι σε όλους τους τόπους υποδοχής προσφύγων θα οργανωθούν υπηρεσίες πρώτης υποδοχής για τους ευάλωτους πληθυσμούς, τους ασθενείς, τις εγκύους, όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.Επιπλέον,όσον αφορά την επιλογή του πλοίου στην Κω, η αναπληρώτρια υπουργός εξήγησε πως επιλέχθηκε προσωρινά ελλείψει συνεργασίας με τον δήμαρχο, ο οποίος δεν θέλει να υπάρχουν τέτοιες δομές στο νησί, όπως, άλλωστε, δηλώνει δημόσια.

Καταληκτικά η  Τασία Χριστοδουλοπούλου κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσάπτοντάς της αδιαφορία για την τύχη αυτών των ανθρώπων και δεν τους βοηθά να βρουν έναν άλλον τρόπο να ζουν με αξιοπρέπεια συμπλήρωσε η αναπληρώτρια  υπουργός.

 

Σχετικά Νέα